NI „VOORWAARTS" TE HUUR: J. FRANK Dekkers, Hm» j I lie!. «K® 1 IHl VERKOOP Utrechtsoheweg 38-38 Til. Ho. Tuberculoselijders Amersfoortsche Zee- en Hiviervischhaiidsl VRACHT-AUTOMOBIELEN T VOORRAAD LEVERBAAR VLEESCHHQUWERIJ KfiMPSTSAAT 25 Tnl.352' keft eeti a»« ii liet ilffifiM If'ÉI steeds sicsss FEMRDI l ïeii liet Asirsf. Bsgbiaü. deor iedsresn KEELPIJN I F. 5. EIOENIffl, Langestraat 24. Je adres voor prima sigaren. 'WESTiNDISCHE CACAO E N CHOCOLADE EXPOSITIE MOD E-TENTOONSTELLING. LEVERT PRISVSA KWALITEIT Wat iedereen moet weten van de HUUROPZEGGINGSWET PRIJS SLECHTS f 0.4O Amsterdam Spsansehs Vlljnen DEPOT TE ARERSFOORI nu iiiiiiiimn i in uiiiw Als Uw kind! klaagt Eeiiipl. Coital - Zuidsingel 2 Pjnce-ma? en Briflen Loupcn.Leesglazon, Kaiometers Koorts-Thormoroetere. enz. Oorband» en Ziekenvorpleginga artikelen. Allo soorten Scharen. Messen on bijbehoorendo zaken bij Instrumentmaker. FJcctriselio Slêiaer?!. jan 2de bands-sneubelen, huishoude lijke goederen en antiquileilen. Inkoop tegen de hoogste waar den van geheeJe on gedeeltelijke inboedelsis voor do kleinste hoeveelheid aan huis te ontbie- den. Contante betaling, gratis taxatie. J. MenkOi Eange- sfraat 109. ie!. 110. 5:t8. Uniform en Heerenkleenuakerü. UITGEBREIDE KEUZE. Nieuwe collectie Enpische stoffen. Coupeurs aau huis te ontbieden. vraagt de voor U zoo uiterst belangwekkende brochure - - „Maxima Doctrina", (wettig gedeponeerd). Verzuimt het toch niot, het kan nog Uw redding zijn. Do brochure wordt gratis toegezonden door J. VAN OG3TRUM, Koningsplein 25, Don Haag. P. J. LANDMAN HEIJLIGEXBE5SGEBWEG 5 HUIS. EÏV DECORATIESCHILDER BEHANGER Moderne SERIES WANDPAPIER VOORHANDEN 1 de Dansscbool, acbter de Arnbsmscbe Poortwal, op Zaterdag, voor Broiloften, Partijen, vergaderingen enz. Te bevragen Krommestraat 7. Voor Di iréles ln het Dansen weder aren beschikbaar SIGARENMAGAZIJN" AART VAN VREIJMINGEN JLangestrnat 48 ~3&rs D I Dtrechlschestraat 40. Tet. 93. Filinleu te Leeuwarden, Eniclicile, Snoek, Groningen, Zwolle. Deventer enz. Hoofdkantoor te IJSUilDEN. Dagelljksche aanvoer lilt <ie schepen te IJmniden van le kwaliteit Zeeviscb. Steeds voorradig alle soorten prima bok king, sprot, sardines, zonteviseh stokviscli enz. - »rr i DEZE CHOCOLADE MET OEN NATUURLIJKEN CEURIGEN SMAAK VAN DE CACAOBOON, HEEFT EEN HOOGE VOEDINGSWAARDE j EN VEROORZAAKT GEEN DORST C f TVEST-IMDISCHE IMPORT CÖMR AMSTERDAM HOFLEVERANCIERS. WOENSDAG 24 MAART en volgende dagen SUCCURSALE COMPAGNIE LYONNAISE Langestraat 83 Amersfoort, VAN EEN GROOTE SMAAKVOLLE COLLECTIE NIEUWE MODELLEN Gekleede Costumes,Tailleur-Costumes, Mantels, Jupes, Blouses, Peignoirs, Jersies. Jumpers. Aau onze Geachte Clientèle!" Wij hebben do eer U uit te moedigen tot een bezoek aan onze - raaitsa *-0- C O O G-G-O-C 6 i 0 1 6 T 9 o j o-o-f K1JIVDVLEESCII. 1.30 ROSBIEF BIEFSTUK RIB BENDE 1.10 ROBBADE. BAPPEN. POBET 1.00 GEHAKT Belecid aanbevelend. KALFSVLEESCH. FRICANDEAU 11.35 BAPPEN - POBET -1.10 GEHAKT. - Lamsvleesch 60 Ct. *-o-o-c-C -O—«- Binnenkort verschijnt en is in eiken boekhandel verkrijgbaar door J. G. PRINS •Secretaris der Huiirooiumissie te Amersfoort* Een boekje waarin ieder huurder moet belangstel' len, want reeds velen moesten door onbekendheid, met deze wet hun huis verlaten, b.v. doordat zij de aanvrage om huur verlenging te laat. indienden. IÉDER HUFEÏDER BI ENT BIT BOEMJE TE LEZEN, dit werkje geelt beknopt weer hetgeen buizende:* moeten beten. VALKHOFF Co. VIHO DE RiQjA flood) 1140 Li PfllMA fwil}1.59 R. H. ÖÖSTEHYEEH LANGESTRAAT 46. ARNHEMSGHESTR. 11 Telefoon 77. JOH. VINGERHOETS, j* H GEZICHTKVNDIGE - LAN GESTRA AT 111 r H Allo soorten So-Easy Pince-ncz en Brillen P" Barometers Thermometers enz. Electrischc slijperij; reparatieiurichtiiig k» voor horloges, goud en zilver. I over pijn in do koel, geef hot dan dadel ijk een paar j EIA-tabletten, welke do ontstoken slijmvliezon heer- I lijk vcrzacliton en gene/en. Vrij van vordoovendo be j stauddoelon. Gebruikt bij

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad / De Eemlander | 1920 | | pagina 1