T 1 1aHyp as 4 'RIJZEN DER EFFECTEN TE «■STERDAM, •p 24 Juni I90S. rr«ifu« «MMI» AUTEURSRECHT TKRIEKERD. Staataleeningen. Aaaraon. kalft*. OMMKnI i dit» 2% H.Obt.4% O-20OOlkulgarfjaHyp.Stl. 0 ---M - "0 Tabak»l##n.1K>2 Obl!|. I 8»% -M.0bl.BInn. 0V. 9,W dito Bultenl. I 0 DnliNHkLRI.-OO-Nn I C dito Rijk»!. 1021-"01 t •WO-II^Pruto.Oaw.lean.'Bfl 0. Obl. •00-0000 Bt.Badan laar.1000 0.8 OSt.Braman'Wgeh.br.S dito 1902 Staat Ha—burglBOOObl.d FinlandL Stl. 1899 t*h Frank. Bev.v.lnaeh.l Hang.Obl.fidl.*01-08 dito 1807 Yrfla Ooud-i ItallS. In.chr.'M-Bl ilnd Oart. Acra.Lam.d Noorw.Obl. Laan.'88.1 IBM :.-Au| Obll|. ZIIy. Jan.-Juli dito dito Aprll-Oet. .Kronenr. M.-Sapt.4 800-1000 dito dito 8oud 1876-98 A Lamb.-Own. JauyS.O. 4 lok. 8pw.-MU. Prior. O.l Felan. 0. Sohatk.'44 4 Fart. 0.Bult.1808-84 i dlla B<*,*r|aat. dito «fc Afjeet. 1890 4 *J=— 4 H «Vi •dlla 4* dito 4H'<MfBu«t. dltoTabAtomen.Laan. 4V, Ruwen 0. Amortlubla dlta dito Rm. 0.1800 6 dito dito dito 1808 6 6O:-10O3 Qeudl. Aaaart. 16V0 90OO-6DOO dlto dlta 1890 000-1000 dito dtto 1891 1600-0000 dito dlto 1891 800-1000 dlto dlto 1894 (000-8000 dlto dlto 1894 *00-1000 dtu dlto 1896 8800-8000 dlto dlto 18S6 000-1000 Jlto 4lt« 1892 2800-6000 dlte dlto 1B98 ZR. 000 Knal. O.A. Haaib1820 BR. 79C Obllg. Under, 1829 ZR. 800 Oart. In 8. Serie 1804 c 100 Obl. Moskow-Jaroslow 0 BR. 121 Obllg. Ivang. Domb. 4Vj 090 dHa d to dito 4V| ZR. 100-1000 dtto BI nenl. 1880 4V, 1 lw H. 1H 100 r M. 000 hi. n imo 1000 I. 120-0OL t 10-1000 80-1000 103-1000 I.IOD-UN X GÜ-V. Ir, 1KN-U O O F A Nwrtarl. 0-W.B4ii.IS mu s? Mg «i.r.nronenr. n.-oopt. J®l?i« dito dito Mei-Nor. 4101% bU Rat lu 1008 dito 1100 iitA dlta 8a Barta 1881 1081 Alt» Ratbt. 0.u!t|. 1800 1 dlla dlta 11 dito dito 4a aitA.1l ilit dito dito 1080 V dlta Sa EailMto 1J~ dito dito II KI <«ïto la lalaala 1184 4 l»anto< 1BC7-BB 4 -Mi dito 1IC? Cl 4 .'Ito 0r.Raaa.0pu. 10S1 4 dlia dlta 1C~ O. al Vltobat 1184 4 dlta lil» Ta-baw-Ur. lp». 4 Thllg. (Tranaa.) If— «.to «te M «te dlta «14 ZwM-Wa«t «F- 4 10B-1B8O 'Ute Wed. «tender.'«IV»: BB. 120 4ito ««.dloan. 1894 «Ito dito 189* iaMkr.InBant-AailM. 8 tart. InaaHr.todlto f .HIJ. In Baud 1» h. 800-0000 *®#rulA. Obi.t. II KpNnJa.Parp.8eh.-314 dito dlta 18*1 Blnn. Parp. Schuld 1081 Turk.0ap.0onY Laan laoepiaxan ,.0bl.1W0t Ooudl. 1880 •pec.aar.9.*«44 800 -26QC Suatsieenlng Obl. 1908 4 8assn>. Laanlnc 0arla D. dlU dito 0. Zwad, Obl.Sul. 1800 4 Qbllj. Rtaata). 1tvC dito dlta 1180 BS XwiULBawdel.1680 r:. 84 84'» 8* 101% 101% 100% !?5' 86 06 Ha n« 82 H «K 76% 121% 72% 106', iO«H ïoos 101% 48» «Hl 86% 6"ir. 04H t 20-100 |Wflya»W.OL.Laan.*7i4| B0-1OC Llto Praf.lMR.1in SS 1B0 I. - Afr, F OM. 1887 A X T ft. 0CO-£03C,CkJtou. Ob.lateud'lK fl IB-IOC U'T. OW.deudl.lW04 It. 000 Uito dito 1B80 IOC 'It* Buudleon. I860 8 71 .tto ZHrertaas 1084 - ■-11* Jr»«o 0. Lsea.'Kil MOCK D-A M 1OO-0OCO,M»z.Obl. lint. r\z l= Ir MS 021, 94% 1MJK S a02»« •jïoas 7C1MP. nu ÏUI»-XMBJIIKA, WrapiM». Obl. ISOO0 «He BW. Landen 1880 •■*41M' -to dlto In Boud 1179 "j I Mild. '*888 dlta 118 BB ICC fl 160-toei 100 107 I00C 88-100 fl w-tw »MR fl n-toc altoMk.Bult.tak.lv, .ito dfta BW. IS Onm.K.A'. KL «Al. pud Obl. UW '•a*jaa.4(lirita8#.N.O. t 'liBflmtU. Obl.lSW «te (hi. uw 101 h. so»,. 12 V Prov. fitMMrifllflflkiafti, Va«arlu#. - «Mi*. U"a Otuig. iBti 0W dlta dito 1Ua8% sa «ruk, latariaO.19001. dlta Oblig. r*i »v, dito dito tsss os dara.OZ 0.18»IS «r«Sa. Obl. IBM 0i,i >wim«todl MaagKR. I Ctolft. OM. 11»» t'_ ^araator. WtolBMl mmwa*. NMtg iBM lai*J>>< »Ma a«r W. 0^ 5# 82 S A0* 800-1OCO •00-1000 1000 *00-1000 1000 1000 •00-1000 1000 fartga. Km 1000 «ren. Pr. L '88-88 SU (000 dltoQam. laan. 0.1800 4 1000 dito dito 1888-1801 V dito dito 1881 8 Haarl. Oblig. 1901 dito dito 1801 «V, Kipptn Obl.I.'808 Lmu». Oblig. '98 0 Lelden, dlta '98 0 LImb.Pre». L1887 0S Waaatr. Obl. L 'M 0 NtJie. Obl. L. IBM t OuerQa. Pro».I.*900% Rotter<4 Obl. 1800 4 dito dito 1001 dito dito 1898.180S «S dlta dito 1894198 dito dito 1894/87 ■ehied. Obl.1901 0V» dito 1890 I Otreekt.B.1.88/97 8V, ZatpH. Obl.L. 188801/9 99% 99% 98% 1C2% z 98 102% 103% 08 8'- ws Zwelle.Obl'M'88 «V» Induat. an Flnanc. ondarnam, Kadert, en 1. Rank- en Cr ad 1 na teil ibTO Alg.Cani.-Blt.14Raaa. 0-1000 Alg.Orad.-B.S.A.Bah. 4V; Amttord. Bank Aand. Am»t. Liquid.Am» 1 4000A 13« BuH.BankY.8ar.A-U. Ad. 120 1000 0antrWarkg.RI».B.0.4H 106 800-1000 Oradl.t-Varaenlglng Ad. 1131% ■"1-1000 0ltoonto-an Eftootonb.A. 107H DI»oonto-NIJ to Rett. Ad. »0'» «am.-0rad.(«U.Y.)O. ««j - dito dito dito 8 8TH 400 Holland Bank Aand. B7 •00-1000 Holl.Vooraohotb. 8.hr.4Vs 101H 000-1000 lnoa*.o-Bsnli Aand. 110/4 1000 lndu»trl«-Bank Aand. 800 Xsr-Verscnlglng Aand. -03 •00-1000 Ration. Orellotb. Obl. 4 100-1000 «at. Voor*ohot-B. dito 4 100 1000 Nadert. Bank Aand. W. Nad.Bk.aOred.Z.-Af. Ad. W? dltO0roatb.B.O.«.0.2S 4 100 1000 1000 N-1. Aaj.K.AHulpb.p. 4S Rad. N.».Zak.t.Ambl.0.4 100 1000 «ad. ■.».Za*.t.A»Di.w.a -av 100C <<to dlta Obl.tS 9* S4 800-1COCRad.taatKl-atb.8.br.4,S-101H 101K 800-1000 dito e.wl«iC*Ha|a)C.4 1000 5.-Hall.Undb.0rad.Ad...Cr, 1000 Onto.-en Bataalkaa Aand. 110?4 16 1000 Prevlnolato Bank Aand. 120 100-800 Rattard. Bank Aand, 1671» 166 1000 TranaY.Bk.Y'hBaenrAH.A 88 1000 Twantsaha Bantos'. Ad. 148 800-1000 dito Ade. Hub. «.a. Orrt a. Rypotkwekk. 000-101* Alg.Frlaa. Hjrp.-6. Pbr. »;W 000-1000 AJg.Hfp. BankPardbr. «100 •00-1000 Alg.Hyp.B(m.ultk.)P. «S 94 800-1000 dlto(iandarultkOPbr.«S 93 800-100C Amitnl «yp.-B.Pdbr.4S - •00-1000 Amtt. Hyp. Bank Pbr. 4S 10*?i 1000 dlta dlto dlta dlto x. -- Arnh. Hypotfe. Pandb.4% 000-1CK» dlto dlto dlto 4 99?i 100-1000 dlto dlto dlto 0V» 1000 nalaat». Hyp.-Bk.Pbr. 4 J09-1000 dlto dito dito »Vi tn 0OO-1OCO Oantr.Hyp.-Bank Pbr.4S 10JH 100-1000 dlto dlto dlto 4 99 000-1000 Lard'. Hyp.-Bank Pbr. 99?i 800-1000 K0-100C (OO 18M 900-1130!) KC-100L 0-1N 41U0H 100H dlto Vh 9& 100 .^101», 101 ».4l«0S 000-1900 Dardr. Hyp.-S*nk Pbr. 000-1000 la Bad. Hyp. BHMk •00-1000 iaRad.0«htapa*.H.P*S 1-1009 Prleaak-8'an.Hyp.Bk.P; 4 ««U-I0S0 dito dlta Pbr. Vj% 92«i 000-1000 '«Brav. Mn.-M. Pbr. 4S 000-1000 dlto dlto dlto liOH J-10CO dlto rite dlto »Vi >-1000 flronlng». Hyp.b. Pbr. 4 100 l-ioce Haart. «yp.-SMk Pbr 100H 1-1000 dlto dlta dlto «Vj 94', 1-1000 Hali--8eld.Hyp.-B.Pbr. 4 98% Hall. Hyp.-Bank Pbr. 4S IMS dlto dlto dlto 110CH dlta dHa eat Prank 8J4 dito dlto Sarte A P4-. 4 bwMMrWif.fc 4S IC1H 000-1000 dlto dlto dlto 4 98S 600-1000 Maa»-Hypotheokb. Pb. 4 09% 1-10U «ran.. »|p.0k. rb. "V* M88C dlto dlto dlto *100 1-1CCC dlta dH« dlto »"t 94- 300 Sy.Hrp.Kud.lnllad.Pb.1 9»H -lew iita dlta nat dlild. BS - lit» dlto xard. dlY<d. 0t\ Hat. Hyp.-Bank Pandb. I dHa dlto dlta 4% dlto dlto dlto 4 lOIKe dlto dlto dlta» 98>» »-,uu« dlto dlto >-1000 dadAe.Hy».t.01»b. P J0U« dlto dlto dHa 4v, 1C0>, dad.-Aeerlk. Undm.Ad. 10t« dlta dlta dlto Pb. 4S 101k,' jon-iooc dlta dlto dlto J J®® •00-1000 dad.Hyp.Pdb.«tmdabl 100S •00-1000 «ito dlto dlto 8Vj 94 to. 'dito 411 lOO'i HlauwaHed. Hb. Pb. 4Lj - •06-10* dito dito dlto 4 MU 000-1000 laam. Hyp.Bk.Pandbr. 4 90S dlto dlto fl.flracdarod. Pb Hit 1-1000 Keard-ded dita "dito dlta 8V» Hyp-S. P. 4 .-Wa«t. 0Pao. Hyp- A« 166 dlto dlto Paitdbr. eatAd./0Oa«/1OO) »>i 150 174-060 dlto dlto Behul-Jhr. 91', 'jnd.Hyp.-B.e. uHk.P.4 99% dlto dlto dlto 8Vt Oaal. Hyp. Bank Praf. Ad. Crar.Ja KauauHyp. P-»'// 000-1000 dlto dlto dlto M 09*f - dMa alto dlto 0S -• •r»tarl»Myp.-H!i P«.« 101 '0». Hyp. BanYPdb'. >01», tCl% 600-1000 elite dlto «erleAB. Pd.4% 100.1, 100.!^ ••JU-1ÜOI.' eila Sbrla dlto 100 i00 10CÖ Haa. Myp.».H*d.K.nr.4Vt tOlH •■•C-IOCO dlta dlto «ito 0 Roti. Hyp.-Ia'kPdor. -ito 100 179 - 107U 107J»' oo i.oo dlto 5 1011/. dHa-— Itandaard Hyp.-B P. dlto dlto dlw - Hypb.'**ra». P. 4V. 101 dlta dlia no its. Hyp.bk. Pbr. 4 Tllbsrg*. Hyp MU 1% voou ttlu«tutK Nya.«laat -lew 4. the dH« 4. latlav i.Nyp.-R. Pb'- aw-'uuvi dHa d)to 9 V 000-1800 Wlnaehetof Hjp.b*. Pb. •CC 10« ZmrvmM Wyp- JAJ 7*1 Jar Hyp 0-AA-Ï5.P. 090-'009 l^Ha:!.«jp.-8k *:i 09e-icc.v dlto «'to d'W 08O-*OOO dito 4Ha d'to«V* 9. Kel. C»e«t. In»*, en ©el*. Onileipr., i-inpB Para.-Sue. N.«11-Tf'/1 'a 4alto«r»S.*sn "-«f e*vt. m d*a>. ..,Atortert Ad 1601 ito dito Rb"g- 1900 alt« dito 1091 -M 9vi 4-'rt I0*i dlto dlto 1088 dlto 4 100» 'Ito dlto 18* dl«* 84.*0- W t*i.«iad.-tf<.*9. «p*1;*' 0K-1NW dlto dito SAM*. ''.V I»» iter 1». w. 100 1000 tvr 124 C9 SS 102 100 100 82'4 101 -j uo kTT*. 28', 41>i« J.V» M'-» •.it.8r.4e* flarnrAf A. ■AM. Uafcdaln*— Cito dlto 7«r1. y. uiv d'to dtldltMMHl. Aa«* 13VJ» Ked •ad.«w-"Y'to-M A. 122 «e, .i/-... - '-* •- «-a dt» Pb* e«d.-ln4.lm*t k' e ;c« -rli*U!rmmr. feadSM 0al'.-M.1 N 101^ «.ratotto Srp'.-ly.A 60 r~ ,KU <-'to t. 'lg. 101 ^JjitoOalTte- -• 63 di- 4fto Ofe'ld !100 ravA-» «lejA. «M..-S '.a.tktotw 6ruo-, J«u»ngSaaar.DB.k.lKf 100 d^rie Cultusr-H Ad. HleuwBulnaaHa.Td.fllJ.A. «u SsntananLarlulk. md. A. 106 i'a .'lie dlta »M. 4 102 i'toangl.H.t.B Sult.f *.180 •'stoat -Peo. OuH.N.t 100 «.-4xn Rlnalult -H1J.» v TekAksenflerr. - Aand. 496 «ir« Cel. 492 ■e»t.0u««1raCutl-H. A. 19 .'••ad:bargT»bak-Ny.A BOO dltr dJto d«.BSC WMtoMfllü 140 99V. 9IU 100 99 X lOiUa loou ioou 99)4 128)4 99H i9*i 101)4 um - 67)4 - 100)4 - J12 02U \ynIiy- Ptor,'«M eu. A. •aafer«T«bMbwiu-ky.A. ••ru -M rsbat-kg. RAMI. 'e>^.|#.S.K.i.A 38)4 386)4 361 056 *7 100-1000 1000 1000 ■30C 1000 000-1000 1000 500 1000 1000 800-1000 1000 1000 1000 980 IOOO 1000 1000 1000 1000 1000 1000 •00-1000 dlto dlta Aand. neaan iuDa«-«'j. aan», Namee OJaul A. Praf. Ad. Kottere. can-Nil. *am 8entaRo*a(M.) Oul.M.J SakoedaTabak-MIJ. Pr. 1 Sanembah-Maatt. Aani dlta dlto Oer 8erdangTab*k-MI|. A.At dlto dlte B. At wngel Bedjanka.-1 -8O0 -jmstra Oult.-MiJ. Aani Sum»t-« Plantage Aan. United Lank.Plant. O.y.I I. FAbrleken. ualY* Ff.-Heil.OII«f. C. Oantr. fluano Eabr.0.4* Elentr*. N Y.Elee.ttat. dlto dlto Obf. K. Ned. Belj.Blerb.Obl. Kon. Hod. Qrofimederl] I HIJ. t.e*.Petr.Raf.Ruml Ned.Fabr.y. Werkt.»erJ o dlto Obllg. Olat-anSplrltuif. At dlto dlto Obl. 41 Ned.-lnd. Elaotria.-MJ dito dlto Obllg. Ned.-lnd.6a»-MI|. Obl. N.-Red.Beetw. 8ulkerf.l dlto dlto Obllg. 4) .Phoenix" HoitaaagmJ Kon. Tabak-A8lgarf H. Rlbblu» PeletlerJr. At, 8oheldo(Kon. M(J.de)Ad 1000 1000 04O-0CO 100C 100C 1000 1000 •00-1C 1000 •00-100c •00-1000 1000 «71 Weato' 8u!kerra*. Aand dlta Obllg. 4V Blerbr.lrH.0. -jfeeapr -«*3 Batl.-Ealf S.-fl.1.Mr.J .dlto Hyp.Obl. 4). Otoarnb.-N. Aand Java-China-Japan 1 Kan. Paketo.-«. Aand dlta dlto Ob'U. dlta dlta ulfcj. 180J 0. Kan. fl.-lnd. Sal!'- Ad, dlta Ob.'» «lite 1800 dlto ,Lecnara"8t».m.1 -H.*. .-Amer.5ioomY.-w.. •i.»o dlto 1890-1901 Ofcl Nederl. Lloyd Aand. Rottord. Lloyd Aand dlto dlta Obllg. atoomY.-HIJ. Ameterd. I.. 8toow.-HIJ. »Had." Ad dlta dlta Oblig. dHa „Jkatrae'' Aan< •Ibi 'Ita Obilg. VrwsPit.-SW-./kithnfd'A. T:'U- dlta 7. Petr.-OBÖr-w Axnfe. Patrsl.-B'J- ton-' Blbl-Byba'Psfr.fs.^-»-' dha dlte «bl'fi. Ki fltordta.Patr.Jud.H. Pr. "to ®>«6. 'x B- A1 tJeil.-2ue.P«xa«.-*iI.-- t«t. R»e.P«t»»l.-H3 9? 7ÏC-10O- 1000 180-1700 100 IIP* lOOt 80C-1 0,00-1' IOOO low dlta dtta tSarl. -~r iraBnle.Patr.-HIJ-£ dlta 1-1000 Obl. 1 ..eosl III'" Pstr.-ljy. A Nederl.Pst'cteum-»U- A Ned. Rum. Petr.-*U. Ad r»ir.-- ■tie dlta Ad. B, itai, Petr. 3 Un. P«t»t L Uart. A*"* dlto d'ta Oert. P™f. Ad Sehlb.Pet.O.L." 'JIta dlta Ot. - 8uw«tra Piiemb. Petr. A Ml) nm Larekap.'tuyanaB.M.fl 5*ee' HUnbaue-HU. A* ex.v.ver.wevo". i"-- Jite dlta P"4-Aand ■94.-lnd.Explor.-MU.'-- Ute MUnb.-MIJ. Aan* -AetabeeMypb. 0 ..t-Batnee H'i- **"6 dlte Pref. 1" 11 rtgkapTI n - H leeealata HUnb.HIJ. iurinaee HaniMh. dlta dltoOdsl.P'. A»' 7>'TeF»r>--r. tit '>a.B*UWg'-H. 4".3 on )m»t. floed.Verr. I» A. 'ïfwjürï,', Utot. balatU-Hu*». Af -c>(FHw4e»taee dice MKfl dt;-« dlta - «Örar.-Vootb. X. Ad lien, waien.--. Uali.AZuute.O.M.If.C <«W HIJ.I.Ixp.A»"' d'to dlto "W. tita dlta Obl. 1W0 f lite dlta dlta 1000 4' duniar.d.H .E.8g-6'<^ g*t. Brandbwlt Obl. J'»» *"T <:-t«r»A"'»H*4:«:. Oct. ïleeaaAlr.Ham 2rarJe-H--**Pï •atola Val»»';iJi ***f ■v :i«.Kef8afe.Hil.'6*Pi^j M. lot Expl. d. Aand. UU*.-A0omm. H, »»tor1.ta«ad.S. r.Jkalelra fee* Aand. RalJeto-nJkO- 108-1=-"» K»»'i«-x A»S *- "torxa Live.; '..d.P'Y. t M Hidi.vi«.>K**«* -.d^i 'cr dtta IW dHe dita 1-110OOO Ob m4m JihBN.Reo-Prtr.B- *- 200-2000 d't® d:to Kec«p. v. Ad. kaUteem- •>"-.« w Vandei en Indurtrta Ad. terllMr Bank Aand- der!. Hand.-Beaell». Ad. ruultaebe B|Jk«b»nk Aand. d'ta dlta Oert. Adm. A«»t. NI«.»nd.Cr.-A.1fe0.Pb ar-ii 00to n« ftaivk 429% .420 42»U 37 6% «H 70 20% 48% «8% .164% 31 89 40 162 90 !I04% 166% 9 165 9 339% .38* 1H% 38 69 190 42 .201 110 37 175 40 - - 74 4 98% z 4 99% 167 101% 170 - ,100 99 .177 103 11015a 100 B8 - 98% 132 101% lr8ta 4 1-1% 4J01% 93 100% «100% -109U 101 100 90 101V» 98)« 168% 101% 9'L 1005,'a '39% 101% - 99 ta 10% 17 63 Sï 45 20 ♦7% Bi 1>% UlO 49% 100 15 81% 60 - 491 i73 195% 80", 96 6»« 60 495 497% 78 60 12 194 369 - lbl>,%" 56% 130% 115*,' 69 85 64 65% 63 8% as 42 MU 6* 40 29 108% - 45% - 98 96 •s 49% 14 8 '0% S3 76 732 109% 98% 5% 23 U 62 110 99 410« z UB*/, 102% 'ro, - *10!',. [707V 10?", n- 70% 98% •1 62 51 72% r 84 '01% .1 :s;« 110% 96% - 80 93 - 66 *2 19 121 62 34% 90% W% 114 113% 114 114 138% 98 15' 161», 98% 100 E BT'1, 1*3% 91 •1% MU um«« H«»g»>e.Nee T<-ng«. Laagi'e M j«gtto. (tafel 800-2000 n. 600-1000 Kr.800-10000 1000-10000 dit« dn* Lokaal«poorwegen PtsatorUng.Oom.Bk.O.dl/g dlto dlto Oomm. Obl. 4 dlto dlto belast.rrlja Pb. 4 Po«t.Vat.Er».8o.V«r.Pb. 4 Ten.-Saga Th.Waaa.O. 4 1400 fl. 100-1000 Kr. 200-9000 R. 960-2600 Z.R. 11. O.R.100-1000 5000 600 8 *00-1000 100 600 1000 1COO 1000 1000 400-100C •00-1000 •00-1 ooe 1000 1000 1000 90-100 1000 80-100 60-1000 60-1000 90-100 100 dlta dita 4 (tag. Agra' 4 Her.tab. 0. Noorw. Ohrlit. Hyp. Realkr.Bk.8e88r.l>. 4',4 Ooet.Ooit.-Hong.Bk, Boden-Ored. An»t. Pbr. Oallx.BtxJen-Or.Ver.Pb. 4 Rual. Bankv.Bult.Hd Hypoth.-Bank Pandbr. Motkaunr Ag'.Bk. Pb.4'1, dlto dlte dlto ZwSdeo. X.Hypb.i).' Amerika. Amer. Oa 4 Foundry OyOert. Ad dito («te Oert.». Pref. Ad Ark.Oomt !'-• Synd.Tr.O. Int.LandSyd Setr.r.D. Xane. 0.Term.0o.8.0.».A. Leul» Qlttreneb 01.». Ob Ma>*.L.fl.P"or Lion I".r dlto afg. Oert. r. dlto dlto Ot Ine. Bond» ditodito Re»tantbewljzen. RookyH.0oal4l.0.1H.0.6 «exIooSynd. 3. Oeeln. CS. Ad. dllo dlto dlto laLH I dlto 2o Pref. dlto Pao.OoastElev.l.Hyp.O. 6 Un.8tate«8teel O.O.y. Ad. dlto dlto 0. y. Prof. Aand. Bra». 8ahlaOt.8ulk.O6 Oomp. A». Parah. Reo.1 HB Per.Oorp.F.N.B.8 Poruv.Oorp. Oert.». Aand. dlto dlto Oert. v. Praf. Ad. Vene*. Teleph. tieo. Appl. Oy. Oert. y. Aand. to dltoflr»tmortg.deb. 8 Afp.Agrlo.Alnd.Lng.0.4 theNat.Bk. ofSouthAfr.A. 'he8*uth8tand<Wltw.> fl. 82% 1 102% 93% - 88% 101% a 99%. 99% 99% - - 120% - Z 95%* - 68% 60%, 7 - 34% 35% 35% 76 150 160 4 4 4% 57% 5 6% »)J »U 18%'r» 1«?Y. 12% ïaji s f - - 29?te 30% 30,% z 84% 94 - 78 S')t'ê 3% 15% 17 11 62 91, 148 - *U Spoomngle, eiegen. nf«JI. Almela-BalkO. Ollg, «iir aite kite'.toll Sptr - JIJ. »*d. t70 ''to Slto vinl. 4 ',01 ■ito dlte o*1' t*r loi 1 HwstrUohe 8p. H. 0 4 8 Me Jlta Or» i - '"e Haarl.-r •l!.frett.6p«. - -• -Colt. IJr.«p«r. K!J.Aand. 10J t»f dlte Obllg. lit» ,Tn rted.Uea»! 00».-'- 108), 86C «111. 1. Exp. v. 8t lb- Ad. i07.H *00-101'". 1'tf dito 1670 Obllg 1000 .Jltodlto Obl. 1 -dO-TWW 1000 dHo dlto dlto 1&02-100* I COO ilt- dlte 1867 Obl. 8»,u 1000 dlta dlto 1890-08 Ob. MU ilto *.4A68er.Ob.'i3 «Vt MU dtta dHo 1889-90 3b! t 90 >»d. B-urtapoe.-w. Ob' etart .Ovrtr. 8aw.fi dir. WWIg. <.1, kit» "Ita vw - ol!1. f* n,4 ->d. 0a»> '- A*"* dlta 1 -0003 *bl J i-M dlta *-»* A)1- d^h d! V 10M Pbi. ROS Afr.Baa gfta d'« gil, «ito JtéKr. At£M». Cto .-.ito dlta JH'- !!f5' bi., 41-.- r.-4 #>iv -:8»d ta ■w-torr tooo 1000 ws- f!>.*a »Ö0- .Ad. 125 •Vs e't» Uinifi. -i 133 dltr B«j 98U -88V» <02% 102% 4 101 8% 93% 8«S #«s 202 31U Si e nt dito ...•nrub.c-.ïVv' -".ito 1' i d'ïo dit» t*t' if '0 -W «dito dlta 9« »»d' Frlw-O» L«"- 00" «li* d'ie i -WO Oh £.-.tat.<taF.Sa.tf *V. K*lr,.K 3a Z.-A.7M. 4 ©wJMnHkï, APrss"- **W7«N*T.W»".-W*''r MNJ-7U«1 't«lM« 'NI-auA-d. 400-2600 dtta dlta Oert Oblig. 1. 0OO-16CI Oirmm-Eta"» 0P-O-» ®-* WO dtta dlta Afgte*. O.A« f i IM-K0OC *Wd.Z»Br-o.- 5on-0(VMi jiaU'eoru. 7«Ob.. m *V>tar 9m»n. 0p-. #bi. 0M S7«t-01«H-8»u-*.dJtaf toW-JCCv» Zu d-lW'. 8p*.A 0OO-0«vx> 4. te «ita Oert.». dtta l IOC-IOM Ua»k r.«rt-Lud-.P.S KW-WO jlt» Pr.-fctat. 8pF.-*. v gr,q -.1- u',« Ot-"R. 4ita «li» d'9® dit» dit* 10i- «m 9- K.ttll» B.(«1t«lR)0f0- O- 96 900 Lamberg Oie'b -J«toï 400-WJO i.»k«a1-8p«- leHyp.Ot 4 "vi f.*1en. War».-Wnen.* .14% J1B «if dlta Act. ieJou.e» t2nta 4H» Prlartt. Oblig. altadlU a'ta dlta «it« dH« dit» it«j ®ito»'ta 1*0-1*05 d'tt-d't* 9aB«ri« f «■te 10* d'ta - ~0OT-T3ta) 11» d'ta r'to ■V VV>. *C(, dn «1 ,7e •e' gw VC--10C Pa.-t. rtanaA'r.8, .4- ÜK 'OO-Wfl p.S.D.(Re!ra-B n<*P 0 0OO-2ÖU» 9isjn!.<r«!.-W.R«-® W0-1O0O XurrS-m»* »P*. W. 87 S 100 s 103), MU 165 110% 10)% 110% 111 s 110-j 110% *0 14% BBS HOM 109* U0% J10% UOU 66% 9 1U 97 69 10% f6?,'i «b)fc 84 8'»%' b7.« •6% - 96 *BS 96 96% *8 Sa V8U 4 8%V' 98% bl% B»% 86<$ i« 90% 18% KRJ-WWJ U*to«rf »Vr.8p.b v WO-9000 0-wï nu - Kawntp* - - UT VXX N*«k.Ki(.vWer. ••"«r. V10-900C. «tmkeu-•*'«<»» Ryb' w-wcr »:te dlta Prlar.Ot». 10 uifc. «tla 18 ,r BOO-1PV' «ta AiMW' 08. 110 RM.0OO-WW 000-w. BÓ9-B0QC UK-W. N04M 000-w 4OO-90W t i •n.D'fuy 00" 1000 min mi 98% .0.4 98'-ia 98% t,e »»tf rr-d-i s dito dito Obl. 1W 96% Jl». 4 Oft li.' dlla dlta di» 1894 •Ita dHo Pr.0.189*1 dlta dit» dlta 189' dit* dlta dlte 1«W ?3ta-0.8pw.Prl»r.O.'97 dlte dit» «d® dit» JH» 490-, -UFkflO Ar.Mte» the dlta U S*'1* fefvlk». «naal«0i-*v rimi-MsmM*. Aar--. Ato-Bp*- M. v3 fc.-Jg «*•-' Atob 64-il dito Eait.Oklah.lH.Q.O tuOu \#'.i">»rean «nr» u. -■ 1BW1 4ita0ert.v.4,'*r'.«»«- r 8Éa«. A*h)e «en.» 'S 106 S^fii ngdr-id. *W.0U3 4 <4* dvtanv. Ite 7 U8 J »•;--*» 7 118 e - a Ha MBO 1 n (ta.* *t- f.C.' A. 'W.s s-iri'e. f t »t*o '•*•6.4 ria-ller •OC.-1IMC »Wi iCOt. Li. V,. - fr r l4«i««- l ,gPr.»di 0 «We. s. 0-l»*e MwJIfe ,,n - Mi-'- Piel. A. W.J!«-.«.p.fHK' Qi*. 'li.A:c.bê-d di#*.a kkHtUftid Vei.Jl-juih.Au. dhe dltaC.». 4*/5 i. Pi. «itadltoO.Y. 4"'/a9aN." Oenfi'dflln-Orai-del.»-.* - dito dlta 'v*. Aand. »3'% dh' dit 'J*rt...Ptaf. Ad b4 dra «ilti Otlig. 4 MS Cltodlta1a«e'..H.a.Q. D 1®& K<ta dito Impiat- Obl. »Oi NleBrand#wTb. 0.9.0.4 38 L^mmnAFarcJ.leH.O. 4 »?S ""-• 0b.'V 66 lrteleeerwag-i.-d.gsw.. to j;1» - "r,7i fitodttot-g. V- »'-)» MS <todh»to-.llw lm«' *pfê L t^ IkHtalr"» li«)' JJ® Cf lfN '1*9 JV'. -'. 109 1 - 1806 «T MU 94 ïoojf; 98% 98) 100% 95% 9»U 98% M">« 68%, 96 93% 84S S8U 79 4e 0*% 110 «S 34 21), •00-1000 •r.T runkWRw.0.1 H .B0.4 dlto dHe Ie Hypatfc. MiO-1000 «raatNarth.Oert.y.Pref.A. Illlnela Oentral Oert.*.A«. dito dlte Obllg. In Boud 4 dito dlto dlto per 1968 4 dito OalroBrldgoOb.InB. 4 dlto LeatedL.StookO.v A.4 Kan«. OltySouth.RwOj A. dit» dito Oert. y. Aand. dit» dlta Prof. dlte dlte dlte Oert. r. dlte dit» dlto 1e Hyp. Obl. LexIngl./Eaat.R.O.O.v.ö. 8t.LouU Oalro InHyp.0.4 8t.Loul«en8outhY>. <1lto4 Loultv.enJelf.Brldgn 9.9. LouI«y. en Nash.. 0. v, A. Obllg. 000-1000 •00-1000 100-1000 100-1000 100-100C *00-1000 1000 1000 *00-1000 1000 1000 1000 1000 «(WO *00-1000 600-1000 000-1000 1000 *00-100(1 1000 1000 100-200 000-1000 1000 1000 1000 •00-1000 800-1000 000-1000 1000 1000 1000 1000 1000 *00-1000 •00-1000 dlla dlto Sink. dltoOnHat.Tr. In geud O.* dlto Mob. en «ant* H. fl. l.Ü.Ubl.No. I-40004Vi 8t.L.en8anFr.Oert.ge»r. A Oert. 1e Pref. Aand, dlto 2e Pref. Aand. Obligaten 6 dlto Alga«a. Hyp. Obl. 6 dlta Oeoon*. Hyp. Obl. 4 dlto Ref. In geud p.1901 4 dlto Wlch. en Wo»t. öb. 8 Kana.Olty Fort Boott on H. Cert. y. 4% Pref. Aand. dlto dlto Ref. 9oudb. 4 Nex.Oent.ty.Col.9.0.4'/t Box. Intern.Priori.0. 4V» Mloh.0entr.8pw. Ort.r.A. Mln.68t.L.geo.1eH. Ob.0 Mln,8t.P.a.8ault8t.M.0.4 Mlu. Kane.Texas Ort.r.A. dlto dHo Prof. Ad, dlto 1e Hypoth. Obllg. dlto 2e dlto dlto dltoDalla* en W«o«1 H.O.! Missouri Pao.Gert.v Aand, MoblleAOhloRr.O.TQ.O.4 Nal.R, R.Oo.ofMeY.gi dlto dlto Oert Af^. Ad, dlto dlto Pref. Aand. 10-11 080"180» WV'IO* |06 iOW 00-100C 1000 Rfi. SÜO-'JQM farige Laagste. HoogstoM 106^. 59% 131% 102% 100 04 96% 94 107% 121 "is 70% 108% dlta leBoo.Hp. 'Y.Oant.enHuds. O.r.A. R.-fe'k Ontario Woel. Ad. H»rf. snWsstM.r.BaeA. 100J 4"'| AdJ. Pr. Staak WertS. Par.tpw. Oa' Pae.R.O.Frto'lxnndh. 0.eg.ftaltoHyc, (ngv^JS 'V. »j. .Jn.L'noa .laH.O ds 1-mot»p197'Fa'i O BUhNa-thfloc ieH S. 1.r.an.'.en g. 4 .FaulMtn.en MaP.O.Y.A. te rl'to «teeno. BW. 5 JH0 Meed d'ta «t. '"te tr H;p iv - Pak, Kx> .1 - (k»n!ji!» Oen'<0. 1 ;t i'lt# le Hyp. tol. 8 gltatMantana ïxi.)Obr,4 PaoHlo. Extent. Obl. JHa EasternafKinnis.O PenTYSvI». 8p<Y. Oert.r.fir' Pittib] Oln. Qh's. 8i, L. •er'ti A In OouB Obl 'J'.'s Plttli. Fert Wayna 0 ,».A. 7 »a»d!rVj06»p. O.Y.gsw. A. dlto - - - - - r*r ta p.«d 4. I*«l> '1* «se. d'ti'r «ie ttsv W -'•■ 4HM 4iv) M» Fwx.ts Hsrl.M.A s'KSdl.taMer-j 3Jn*H.Pi" 0;Bat. B.R.i Ksr.A ta Syr.Bï-!.' •Ito ;-ta B« 9.0 «:t8-s. «HtedttoBar. <-F. fiHl dlte Go-.*ü«ou. - - rtu> en H.Brl.fMh.1 trrib.leXw «Sa JJb» dll*v -:•••} «ta A* «Mï *«t4 *.«f. Misi 4Hn Jtta v:g*s:1 «J'ru v «ïvni. j: JM»»«t.l0lgeaatW7: 61 m i^w». iXi-.dWAip, dito Piofv itap*. aitodito Be.-'.*, f-e». M, :ta k>< au'ig er.'. Kiid Sot-ty Wab»Yh«paafg.O.».Pr. «Ka O.Y.as/oOab.Bard» Wae?,H,-r.« Fenn. O.y.A. dlte dit* Obllg. In BAvd 3 ri-'ö x'itaBen.Mertg.B-.'' dtl» Ji'.s l .>,i.Mfrtg.l STra*. SpTl.'WOb. Leupaldlna »pw. O. f *!t« Otetade V>«. Cb. «ieuKlï Mina» 1» H. O. 3'ta Weel Mi-ia» Obl i(h. 0 dlla ^11* 7« Hjra, 01). 3 Canadian RitWwT •>-(« y. •nra {«ijtc* "totai dl» v»ndgr»n» t MisHah* «.W,1aMy>.#.« Nr TrJiikRw.Cy.C.'.gew.A dlto dito 0ert.8ePr.Ajl. 7 enes. OarenereSp.é 8toomv.-MU.Prf. Asnri. Fr.Mll.aa'taaum.Ink.O VK 99% 1OTV. ,91% 101 s 108% ji03% 79 79 87 85% 1Ï0-, 100% k3%, 93', 47ta I 4l*j 71 20Vt 101% Tpamweg-MawtMcnflppiiM' ■Ml A mat. Rytuie-Mq. *^e 100 (00-1000 Arnh. Tramweg-MIJ. Aard 1000 8abat OJomb.8»t»»n)tr. A 1000 dito dlta Ob'lg. 4% «41. Eleat. Tiam *HJ. Aa' IfW 76 1)6? •Ji(, dHï WtüiB torrttk- M\|J 88 >00 •u dtw «U *b'%. i(b« i*1S'.r.BI«i».T'«a.->Jll tai. 1531 «It» "3b! 4% ICO 1000 O'.A'xrh» «tnflai'.Mg.Aa Sb 1000 J.t. Jlto Obilg 85 A0-1OM Tra». -W(j- A»n' 30 «00 altv dHe Obllg. VU Ktullri 8lMMir.-Hij.Aam '.as IK» 81 VrOCr-iPw. dib» Pb! ji- 18% )K Idcd inoo •S,d*.ri X've" f' vrVj IOA NsiangAieaeur -NU 4n i00-10« du« dito Oblig- 85 1006 1003 BodJetortoBtmtr.-Nb. -i dlta JStd 0- Y 0 aed» T'*«W M 60 1000 «ito dti» '*U(\% 00 iwa tv. d»t -3'ta «ta 86 iSOC x.-l-d.8»rtt' ta,c ine» dtto li: to Arllg. .00 1000 H -F.uil.Vra-».-*•>.» 100c Oastor »tae«iu.B«j. A<i 1000 dlta dlto 2-HOO Obl. 40 1000 Oait-JaYaStcbmtr. «O.A 1000 1 -710712-771 720-701O.T 85 eno Pasteorcean 11.'.- M U A -i 1000 dlte dit» 16«!Ob!lK' 4V,. 1000 dl.'ti dlla 19u1 dtta 11AXI taab*»'r;*»«r.-Ml! Ad tooo dit# dlto -iilg f' rW-iOOC P.stteta.lr— *.-*!). Aand 100C dit» dlta Obllg 8'.' «71/4 '000 «Ut» looOH'.i-ruocw Vi. MW («fl* -Jasnii Tr*. »IJ. 1.45 (PK .irto ft» au% liter. t-.-.Vf 1 "d 145 r, !y 00 1 10N» 3\ lr.-ï|A lt»% )Me 1- 101 j '66 "v -5. J.V^4 tnjd 1 "d ij>U «<u i'ta 107 1« «it>«iie*.tens. asim. t 106 UI /li» 8a»»»nto-6 od.Ad.J lv3 1» Ve-.W'ti» KtaW AP 72 ie «al»! i. VftltaeHt» IK- 167 v t.M vo iJ.lv U« J 3 80 106 /■C»#. »).AMW,18*MVI 102% 1U St»JflrM«aat 10W ij» H 198 (IJ.rdtoiaa- -laBsvw». 1 87ta 1.<0 (to,;, f.» bteveiw.r f4 :t .0... 9 ta )to -IW u t ftto (*- a't» d'r» >2". 16 411' -teCrJn Itojta-Rr«g.A 9S (I's 4 1 131 w->J.v 141 k«- ISA" 1'34 i»* 1» IVU IN-V. 211 IC* t-*eiul-Ae«t»H HkW 188 t 1. Ca»-. --..8».Aatrr.0 114% -Ut. «-.<« 1&W f 113 in-» -Vvy-...- 187*. i9'l 1 luatsi. IkW - «H. 18» r 207 1«" .s»M»-Ad'kt. «anti .82 1«rt d'»v<1 -'jwleo^fgrrvt. 81 Vs t 5—j« r.J 61.Madrid'86 45% Lr. 'lerk fyerrwl. '70 ta"t, 'W 65 li ..'«7 103 lt A' Congo Loten 40 y. Amor. Panama Kan. f 74 Affaires op levering. National Railroad Oy. of Mexico. Cert. 1 2e Pref. Aand. GELDKOERS: Beleening Beteekend noodlijdend.

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1903 | | pagina 4