Automobiel-Garage VOORAFWERK Rhoer v. Dam, Ungestr. 69 Stalling en Onderhoud in abonnement üi FRANQAISE Fortmann Hehenkamp CORONA. FIRMA R. VAN DIJK ARNHEMSCHBWEG 6-8 - TEL. 405 WIJ LEVEREN GOED VERZORGD TEGEN UITERST BILLIJKE PRIJZEN Wollen Mousclinc Imprimö alleen QQ gj Wij geven nog steeds KNIPPATRONEN naar maat, |9* voor Mantel, Blouse of Japon CADEAU *"^H[ (Bij aankoop van minstens f 6. py* Profiteert dus heden van onze groote sorteering "W De Wollen Blazeratol alle kleuren QQ „i °B Wereld-Bekende Wereld-Bekende Dit moet u beslist eens komen zien Wollen stoffen voor Jongens Costumes, 2 el breed 1.49 Blauw Heeren Kamgaren v. Jongens Costuums 2 ei br. 2.98 Zuiver Wol. Aanbevelend, Neêrlands Grootste Concurrent DE „WERELD-BEKENDE" QEVE8TIQD: AM8TERDAIV I HAARLEM I LEIDEN I UTRECHT Kalverstraat119 Qroote Houtstr, 12 Donkorsteeg 15 Lljnmarkt 19 Boode en Wille Portwijnen vanaf f 1.20. Dag en nacht geopend. Telefoon No. 42 Fa. L. A. A. VAN HAMERSVELD Y)f Langestraat 69 verwachten. Cours Je Frangaia aux grandee personnes et aux enfanta par Laat Uw matrassen repareeren en weder als nieuw opmaken Wij geven U prijsopgave van de kosten Wij halen ze 'smorgens en brengen zé denzelfden dag 'savonds weer thuis Langestraat 63 t.o. de Krommestraat Behangerij StoffeerderijMatrassenfsbriek 2 x DAAGSCHE AUTODIENST OP AMSTERDAM V Vertrekuren 6 en 11 uur v.m< J. F. VAN DOORN Westsingel 22a Tel. 1118 De Corona (Portable) is de kleine schrijfmachine, die alle gemak ken van de groote machines heeft en toch veel minder geld kost. UITERST GESCHIKT voor particulieren en zakenman. ZEER DOELMATIG voor studeerenden en vereenigingssecretariaten. ON MISBAAR voor H.H. doctoren en predikanten. Prijs f125. Langdurige garantie. Vraagt gratis demonstratie aan bij „SPIDO" MEJ. H. C. C. DE JAGER - HOF 10 - TEL 867 Fa. L. A. A. VAN HAMERSVELD Wijnhandel DE MOOR Fa. BRANDSEN. Lingostraat 8. Tel. 129 WELLNER-ZILVER FABRIEKEN ROKIN 109-111 TELEFOON 41141-41341 AMSTERDAM De maaltijd vereenigt dagelijks alle Hui.gr nooten om den di.ch. Breng vooral dan d> aanzittenden in prettige stemming en be denk. dat opgewektheid het beste apdriti' is. Maakt daarom eiken huiselijken maaltijd tot een huiaelijk „leest", door alle zorg te besteden aan uw gedekte tafel. Onze Tafelzilver-Show geeft U tal van /nuttige en practiache wenken. „De vlucht uit de Poppenkast van dan Klaassen en Trijntje" d' ouden tijd. „Is me dat trekken", riepV-Katrfjn, !*W' niet als met 'n vliegtnachien, "|^zit oofH^fr «p THiin «r -P;:

Historische kranten - Archief Eemland

Amersfoortsch Dagblad | 1930 | | pagina 4