97 ZIEKENFONDS, Dr. A. van der Leeuw Gz Pres. B. W. van Burgsteeden, J. P. Schluiter, Thesaurier. C. B. Kok, Mr. A. R. van Bel, Seeretaris. W. van Eeden G. BromDr. A. H. G. van Driel, integr. lid. BEGRAFENIS. Algemeene Begraafplaats, onder administratis van Burg, en Weth. van Amersfoorl. G. J. Siddre, Opzichter. B. T. Suyck, Boekhouder. Roomsch-A'atholieke Begraafplaats. J. M. van Munster0pzichter. Israelietische Begraafplaats. M. A. Levits, Opzichter. Bedienaren ter Begrafenis. J. van den Brink, J. B. van Hensbergen, F. Huygen, G. Huygen Sr., G. Jagtenberg, G. van Keken, F. Kroes, Kroes J. Lieverink, J. M. van Munster, G. J. Siddre, S. Verschuur, J. de Vos. Daghuurders-begrafenisbus. \V. Jagtenberg, Busmeester. Wevers-begrafenisbus. A. van den Ileuvel, Busmeester. Met medevverking van vier Busschafters voor elke bus, van welke er iedcr halfjaar twee voor 66n jaar verkosen wordeu. 7 OPGERICHT DOOR DE MaATSCHAPPIJ TOT NUT VAN T AlGEMEEN. Besluur.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 101