98 Maatschappij van het Burgeriijk Begrafenis- fonds, t e 'sGravenhage. P. M. Vorst, Directeur. H. W. Valewink Agent. Algemeene Utrechtsche Maatschappij ter ver- zekering van geldelijke uitkeering na o verlijden. H. ten Holt Zoon, Directeuren. A. W. LeinweberCorrespondent. J. Rosier, Agent. Begrafenisfonds Let op uw eindete Utrecht. Directeuren. D. Stolwerk, W. P. Ingenegeren. 11. van Esveld, Agent. Boden. J. BlomJ. H. J. Aartsj G. W. van Goor. Begrafenisfonds *Genot door Voorzorg", t e G o u d a. Directeuren. P. Nourrisse, F. Herman Fz. N. S. BlomHoofdagent. Boden. P- Smit, I J. D. van Gelder. Ned. algem. Onderling begrafenisfonds, te 'sGravenhage. J. F. Deykerhof, Directeur, J. G. Helmerhorst, Hoofdagent. J. Jacobs, Agent. C. Rodestein, Adsislent-agent. G. te Passe, Agent voor Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 102