NAAMLIJST 109 der ingezetenen van AMERSFOORTdie in de jarerl 18131815 in Nederlandsche dienst aan de altijd gedenk- waardige krijgsverrichtingen, ter herstelling en bevestiging van Nefirlands onafhankelijk volksbestaan een werkzaam aandeel hebben gehad, en deswege zijn begiftigd met het bij Zijnef Majesteits besluit van den 10. Mei 1865 (Staatsblad K°. 32) ingesteld eereteekenbestaande uit een zilveren kruis met vijf armen, op de linkerborst te dragen aan een oranje lint met twee witte strepen. C. baron NEPVEULuitenant-GeneraalR. M. W. 3e kl., K. N. L.M. K. (vr.)Grootofficier der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon, Grootkruis van St. Anna van Rusland in diamanten, Grootkruis van den Witten Arend van PolenGrootkruis van de IJzeren Kroon van Italie Kommandeur kruis met de Ster van den Rooden Adelaar van PruissenGaootkruis van den Witten Valk van Saxen- Weimar-Eisenach, Grootofficier van het Legioen van Eer van Frankrijk. P. R. FALTER, Gep. Luitenant-GeneraalR. M. W. 4e kl. K. N. L., M. K. (vr.), Kommandeur der Luxemburgsche Orde van de Eikenkroon, Ridder van het Legioen van Eer van Frankrijk, St. Helena-Medaille. J. BRUNING, Officier van gezondkeid, L- 9.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 113