ALPHABETISCI1E BLADV\IJZER. Ill bladz. Advocaten92 Afschaffings-genootschap. 85 Armbestuur (burgerlijk). 71 Bank (nederlandscbe) 96 Bank van leening. 80 Begraafplaatsen 97 Begrafenisbussen 97 Begrafenisrechten104 Belastingen (gemeente-)31 Belastingen (rijks-) 29 en 85 Beurtveren48 Bevolking51 Blinden-instituut te Amst. 84 Boden naar elders 45 Bouwmaatscbappijen 96 Brandwaarborg-maatschapp. 100 Brandweer59 Bijbelgenootschap 76 Deurwaarders92 Doofstomm.-inslit. te Gron. 84 Dorcas 85 Eemcollegie90 Eeredienst71 Evangelisatie 79 Garnizoen57 Gasthuis (st. pieters- en bloklands-)80 Geineentebestuur 53 Geneeskunde62 Gevangenen (genootschap ze- delijke verbetering) 84 Gcvangenis (regenten) 91 Gewapende dienst (comm.). 84 Grondkrediet103 Gustaaf-adolf-vereeniging 77 Instellingi i) van weldadigh. der israelietische gem. 82 Kadaster96 31 en Kalender Kanier van koopbandel Kantongerccbten Riesvereenigingin Landbouwgenootscbap Eeesbibliotheek Leusderberg (conimissie) Levensverzekering- inaalscb Liefdehuis (r.-k.). Loterij voor behoel'tigen Loterij (staats-) Makelaars Marktwezen Maten Metalen kruis Meters van turf en koren Munten Muziekvereenigingen Notarissen Nut van't algeineen(maats.) Nijverheid (maatscbappij) Onderwijs Oud-strijders Physica Polilie Posterijen Poth (gesticht der arme Procureurs Provinciale staten Recktbank Registratie Schulterij Slapeidijk Socieleiten Spaarbank Spoorvvegen Spijsconunissie Teiegraaf idz. -26 87 93 89 71 70 91 100 82 67 87 87 103 106 56 86 105 68 95 70 71 64 109 71 55 34 81 92 89 92 95 55 90 88 82 40 82 33

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 115