49 BEURTVAART tusschen AmersfoortHarderwijkKampen en Groningen. De Gecommitteerden tot dit Veer zijn HH. Burgemeester en Wethouders der vier steden. Job. Putman, Commissaris. W. Roster, I J. ten Napel, F. van der SlaclitSchippers. In directe correspondence met MeppelZwolleDevenler en Zulphen. Orde op het Varen: Van 15 Februari tot 15 December varen drie schepen af terwiil overigens (bij open waler) een schip afvaart. Van Kampen naar Harderwijk en Amersfoort op Dinsdag nam 2 uren. i Amersfoort naar Kampen op Zaterdag voorm. 9 uren. Kampen, over Sneek en Leeuwarden naar Groningen op Woensdag nam. 2 uren. i) Groningen over Leeuwarden naar Kampen op W oensdag nam. 3 uren. NB. Nadere inllchtingen kan men aan de ligplaats van het Beurtschip bekomen.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 53