55 P 0 L I T I E. Commissary. J. M. van Nieuwland. Sergeant. G. Wielheesen. Agenten, tevens onbezoldigde Rijks-Veldwachters. W. van der Veer |G. J. Borman, N. Vink, J. Bos. Veldwachter. R. van Bennekom I L. Kames (onbezoldigd). Cipier der Kanlonnale Gevangenis. J. N. Rijnink. Nachtwachts. S. Hartogsveld, Korporaal. J. Broekman Jr.Korporaal. S. van Daal M. van der Veer, W. Hoi T. Kool, J. Kaal J. Bliekendaal, J. Vos J. van Brakel, E. Elberts, A. Brom N. van de Laak, Bijwaker. J. van NiekerkBijwaker. Keurmeester van h et Vee en Vleesch. F. T. Weitzel. Keurmeester van den Visch. L. Kames. Keurmeesters van Rijtuigen D. Wolbers, S. van Beek. DIENSTDOENDE SCHUTTERIJ Slaf. J. J. Meder, Majoor-kommandant. H. W. Steffelaar, Of/icier van Kleeding en Wapcning. J. Bruning, L. S. XV, Officier van Gezondkeid. II, van Esveld Adjudanl-Onder-Officier. G. J. van Dam, Sergeant-MajoorVaandeldrager. F. J. SchweinsbcrgKapelmeester.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 59