68 R.-K. Burgkrschool voor Jongens). J. G. Bitter, Hoofdonderwijzer in de Nederlandsche en Fransche talen, enz. R.-K. Armenschool voor Jongens). W. Groenhuizen, Hoofdonderwijzer. L. A. Butselaar, j J. van BekkumI Hulponderwijzers. Bestuur. Dr. P. Smits, Penningmeester. B. A. Duetz, H. J. Wiedenbrugge. W. J. van Beek, President. J. A. G. de Jong, Vice-president D. P. HamersSecretaris. Instituut voor Meisjes, Singel. School voor Meisjes, Muurhuizen. School voor behoeftige Meisjes, Muurhuizen. BewaarschoolMuurhuizen. Deze vier inrichtingenonder de firma van Werkhoven Comp. zijn aan de directie van Mej. M. J. en M. 0. Kisters toevertrouwd. Commissarissen. H. Leinweber, Kapitein. E. L. Visser, 2e Luilenant. F. J. Schweinsberg, Kapelmeester. CRESCENDO. Commissarissen. H. Zegers Veeckens, Pres. i. J. L. P. Snabilid, Vice-pres. D. A. Okhuyzen, Thesaurier. K. A. Craeyvanger, Direcleur. L. Weyl, Directeur. W. P. A. van Werkhoven, Seer. (voc.; A. M. Kollcwyn, Nz., Seer. (instrum.) R.-K. SCHOLEN. Ml'ZIEKKORPS DER SCHUTTERIJ. MUZIEKGEZELSCHAP en AMERSFOORTSCHE LIEDERTAFEL: MUZIEKVEREENIGING.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 72