Opgaven voor 1868. IsraSlietische tijdrekcning voor 18G8. Jaar telling voor 1868. Grieksche Jaartelling 7571 jar. JuliaaDsoke Periode 6581 JoodscheTijdrekening5629 Na de le Olympiade 2644 Jaart. van Nabonn. 26 L5 jar. Turksche Hegira 1284 Invoering van den Gregoriaanschen stijl 285 Gulden getal Epacta Zoncirkel Rom. Indictie Zondagsletter Septuagesima Vastenavond Aschdag 7 VI 1 11 .ED 9 Eebr. 25 26 Pascben. 1213 April. Kruisdagen 18, 19, 20 Mei. Eemelvaartsdag. 21 a Pinksteren 31 Mei1 Juni. H. Drievuldigheid7 H. Sacrament 11 Eerste advent 29 Nov. Kersmis 25 26 Dec. Het jaar 5628, aangevangen 30 September 1867 en ein- digende 16 September 1868is een gewoon middelbaar jaar van 353 dagen (50 Sabathen). Israelletische Feestdagen voor 1868. Purimfeest 8 Mrt. Paasebfeest. 7, 8, 13, 14 Apr. Pinksteren 27, 28 Mei. Tempelbrand 28 Juli. Nieuwjaar (5629) 17, 18 Sept. Groote Verzoendag .26 Loofhuttenfeest 1, 2, 8 Oct. Vreugde der Wet 9 Eclipscn in het Jaar 1868. Er zullen in 1868 geene maans- en twee zonsverduisteringen plaats hebben, als: 23 Eebruarij eene bier onzichtbare ring- vormige zonsverduistering, en 17 Augustus eene hier onzicht bare gebeele zonsverduistering. BEGIN DER 4 JAARGET. HOOGSTE SPRINGYL. De Lente begint den 20 Maart. De Zomer 21 Juni. De Herfst 22 Sept. De Winter 21 Dec. Op 11 Jan.9 Eebr.10 Maart, 18 April, 21 Jul., 19 Aug. 18 Sept. en 17 Oct.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1868 | | pagina 7