96 BENAMING DER MATEN EN GEWICHTEN. Lengtemaat, Verkortingen. M. M. Myriameter (10 mijl of 10.000 el), K. >1. Kilometer (1 mijl of 1000 el) H. M. Hectometer (100 el). D. M. Decameter (roede of 10 el). M. Meter (el), d. M. Decimeter (palm of x/.a el), c. M Centimeter (dnim of V100 el), m. M. Millimeter (atreep of 1/iono c')- Inhondsmaat. Kub. Meter of Stere, Wisse (kub. el). Decimeter (kub. palm). Centimeter (kub. duim). Millimeter (kub. atreep). l'/2 el (8cheepston). Hectoliter (vat of mud) 100 kan of kop. Decaliter (schepel) 10 kan of kop. Liter (kan of kop). Deciliter (maatje of '/to kan). Centiliter (vingerhoed of yioo kan). Vlahtemaat. 100 vierk Kilometers (v mijlen). vierk. Kilometer (v. mijl). vierk. Hectometer (bunder of 10,000 vierk. el) Hectare (bunder) vierk Decameter (v. roede of 100 v. el). Are (roede). vierk. Meter (vierk. el). Centiare (vierk. el), vierk. Decimeter (vierk palm), vierk. Centimeter (vierk. duim). vierk. Millimeter (vierk. atreep). Gewlcht. K. G. Kilogram (pond of 1000 wicbtjes). H. G. Hectogram (ona of 100 wiehtjes) D. G Decagram (lood of 10 wiehtjes). G. Gram (wichtje). d G. Decigram (korrel of wichtje) c, G. Centigram ('/100 wichtje). m. G. Milligram (y100o wichtje). M3 of S d. M3 c. M3 m. M3 H. L. D. L. L d. L c. L. M. M2 K. M2 H. M2 11. A. - D. M2 A. M2 c. A. d M2 c. M2 m M2

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 100