99 ALEABETISCHE BLADWIJZER. Bladz. Bladz. Advocaten 85 Gnstaaf-Adolf-vereeniging 70 Afschaffings-genootschap 78 Hulpbeloon (christelijk) 77 Antidienstvervangingsbond 51 Hulpbank 74 Armbestaur (burgerlijk) 64 Hypotheken 88 Bank (nederlandsche) 88 fnatellingeu van wcldadigheid der Bank van leening 75 Israelietische gemeente 76 90 Jongelings-vereenigingen 72 90 Kadaster 88 Begrafenisrechten 32 -26 Belastingen (gemeente-) 31 Kamer van koophandcl 79 Belastingen (rijks-29 en 78 Kantongerechten 86 Beurtveren 42 Kie8vereenigingen 82 Bevolking 44 en 98 Kinderbewaarplaats 75 Bierbrouwerij 89 Ijandbouwgenootschap 80 Blinden-instit. te Amat. 78 Leesbibliotheek 46 en 64 Boden naar elders 39 Leusderberg (commissie) 84 Boekerij 46 Levensverzekering-maatsch 91 Bouwmaatschappijen 88 Liefdehuia (r -c 74 Brandwaarborg-maatschappijeu. 92 Loterij voor behoeftigen 61 Brandweer 51 Lotcrij (staats-) 81 Burgerlijke stand 45 Makelaars 80 Bijbelgenootschap 69 Malen 84 Capittel van St. Joris 76 Marktwezen 31 en 46 81 Maten en gewichten 96 Commissionnairs in effecten 81 Mctalen krnis 48 Deurwaarders 85 Meters van turf en koren 79 Doofstomm. instit, te Groning. 78 Mullapatiorsbond 78 Dorcas 75 95 Eem c. a 83 Muziekverecnigingcn 62 64 Notarisssn 87 Garnizoen 49 Nut van 't algemeen (maats.). 64 Gasthuis 72 Nijverheid 80 45 56 Geneeskunde 54 Ooglijders 78 Gavangenen (zed. verbet.) 78 47 Gevangenis (regenten) 85 35 Gewapende dienst (comm.) 77 Path (gesticht der armen) 73

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 103