TARIEVEN DER GEMEENTE-BELASTINGEN TE AMERSFOORT. Jaarmarkt. Slnis aan het Spui. Waag. Werven. 31 rivier de Eem in- en opva en en beneden de Eembrug blijven, telken reize voor l4/2 kub. el (ton)0.06 Voor die welke door de Eembrug tot den Baarn- schen dijk of grooten Melm opvaren- 0.09 Yoor die welke voorbij den grooten Melm stad- waarts varen- 0.12'/2 Het vuur-, haven- en tongeld is slechts voor de helft ver- schuldigd voor de sehepen die mest voor den landbouw aan- brengenof ten behoeve van fabrieken of trafiekenlangs de Eem of onder Amersfoort gelegen, goederen aan- of wegbren- gendoch voor zoodanige sehependie met andere dan tot de fabriek of trafiek behoorende vrac'iten van hier vertrekken, moet vooraf de ande'e helft worden bijbetaald. De sehepen beladen met verschen visch, bestemd om alhier ter> markt gebracht en verkocht te worden, zijn vrijgesteld. i Voor een spel of kraam, per M2f 0.40 Voor kramen of stalletjes, kleiner dan 4 M2, in eens- 0.80 Voor elk schip voor het doorvaren heen en terug, in eens- 0.50 Voor elke schuit, boeier of bontje, op gelijke wijze - 0.15 Een varken, schaap of kp'f- 0.25 Een rund- 0.50 Goederen tot en met 15 K.G- 0.03'/2 Boven 15 tot en met 50 L.G- 0.05 En voorts per 50 K.G- 0.02 Voor het gebruikper M2 J i- 0.30

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 35