POSTER IJ EN. W. Zwep N. Wolfswinkel. 35 J. A. L. F. Steffens, Inspecteur voor Nd.-Hd. en TJtr. C. Smitt Hz.Directeur. B. L. van TienenCommies. Surnumerair J. van den Akker, Asristent, W. BosKantoorknechl. Brievenbestellers. A. Florijn, T. van Ouwerkerk T. ZwepPostbode naar bet Spoorwegstation. POSTBODEN VERTREKKENDE VAN AMERSFOORT NAAR BunschotenJ. van de Groep. Den Ham en HooglandH. van Agterveld. HoevelakenT. H. Buter. StoutenburgJ. Hemmers. Maarsbergen, ff. Cornelissen. WINTERDIENST VAN 15 OCTOBER 1876. Voor aanteekening en Jrankeeringafgilte van telegram- en j zegelsbianco postwissels en brief kaarten is liet kantoor geopend op WERKDAGEN voorm. van 7 tot 12, nam. van 1 tot 3 en van 5.25 tot 5.45 's av. van 7 tot 9. ZON- EN FEESTDAGEN: voorm. van 9 tot 10,30; nam. van 1 tot 3 en van 5,25 tot 5,45; 's av. van 7,30 tot 9. Poshcissels worden dagelijks (behalve Zon- en feestdagenvoorm. van 9 tot 12 en nam. van 1 tot 3 aangenomen ter verzending (tegen een recht van 5 cents voor elke 12,50 of gedeelte daarvan)en uitbetaaldzoomede kwitantien ter invordering. DE BESTELLINGEN HEBBEN PLAATS 1 oorm. 7.30 en 10.15, nam. 2.45 en 's av. 7 en 9.40, de laatste alleen binnen de kom der gemeente. De 3e en 5e bestellingen worden niet op Zondag gedaan. De ijzeren Brievenbus aan de ST. JANSSTRAAT wordt 's morgens 5.30, 's nam. 12.40 en 's av. 7.25 en 9.45. 3*

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 39