IHHMN 36 Be ijzeren Brievenbus aan ket STATION wordt 10 min. voor het vertrek van den Posttrein geUdigd. VERZENDING DER BRIEVENMALEN. Per bode, over Leusden en tfoudenberq naar Maarsbergen in de richting van Arnhem's morg. 6en per diligence van A. Schimmel 's nam. 2.45. NB, De brieven voor de eerste verzending moeten 1/i uur en voor de laatste l/a uur voor bet vertrek aan bet kantoor bezorgd zijn. Met de laatste expeditie worden geene aange- teekende brieven verzonden. Met onderstaande gelegebbeden worden alhier postpakketten verzonden. Laatstebuslichting 1 8.12 's morg. per Centraal-spoorweg naar NijkerkKampen. v per Centraalsp. naar TJtrecht en Rijnsp. n per Oostersp. naar Soest, Baarn, Eemnes, Hil versum, Laren, Naar den, Muiden, Weesp en Amsterdam. per Centraalsp. naar Utrecht en Rijnsp. per Centraalsp. naar NijkerJcKampen. per Oostersp. naar Soest, BaaruEemnes, La ren NaardenBPeespAmsterdam en Hilversum. per Centraalsp. naar Utrecht en Rijnsp. per diligence naar Maarsbergen, enz. per Oostersp. naar SoestBaarnEemnes Naarden, Muiden, Amsterdam en Hilversum. per Centraalsp. naar NijkerkKampen. 7.50's avonds. per Oostersp. naar Hilversum en Amsterdam. 7.51 n per Centraalsp, naar Utrecht en Rijnsp. 8.24 's avonds. per Centraalsp. naar NijkerkKampen. VERZENDING PER POSTBODEN. Naar Stoutenburg's morgens 9.45, naar Bunschoten's morg. 9.45, naar Hoogland 's morg. 7.15 en 's nam. 2.45, naar Hoevelaken 's morg. 8.30 en 's av. 6.30 en naar Maarsber gen 's morg. 6 uur. 8.46 9.10 10.33 1.1 1.45 1.53 2.15 5.32 5.35 ii nam. II n II ii A.anteekening van brieven uiterlijk 15 en fran/ceering niterlijk 5 iniuuten voor elke buslichting.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 40