39 DILIGENCE-DIENSTEN van A. SCEIMMEL. Tan Amersfoort naar het station Ma.arshe.rgen elken dag 's morgens 7 op den eersten trein naar Arnliem, en 's na- middags 2.45 op den trein naar Arnhem van 4.22. Van Maarsberqen naar Amersfoort, 's morgens 8.85 en 's avonds 8*29na aankomst van den laatsten trein uit Arnhem. Kantoben: Amersfoort bij A. Scliimmel, hotel de Vergulde ZwaanMaarsbergen bij Blaauwendraad. ALGEMEENE EXPEDITIE-ONDERNEMING TAN VAN GENE 8r LOOS. Kantoob te Amersfoort, aan de Kamperbinnenpoortwijk B, No. 5, Uirecteur C. G. van der Schroeff. Yoor alle plaatsen in Nederland en voor het buitenland worden goederen, gelden en geldswaarden aangenomen, ter ver- zending met den Nederlandschen Centraal- en Oosterspoorweg van 's morgens 7 tot 's avonds 10 De ondernemers belasten zieh met incasseeringen en commissien, tegen laag gestelde tarieven. Op tijdige aanvraag van de afzenders worden de goederen door den daarmede belasten besteller ten alien tijde afgehaald. VKACHTWAGENS en BODEN van AMERSFOORT naar: Amerongen en Kjeersuin. Bode T. van Baal Jr HellingstraatDinsdag en Vrijdag, 's morgens 5. Baarn. Bode II. Beurmanjer, Krommestraat bij D. Hubers, dagelijks 's nam. 4. Onderneemster Wed. J. van der Pol, Utrechtschestraat bij wed. Jens, Vrijdag nam. 4. Ondernemer W. Bosveld, op den Hof bij de firma K. de Rooy Co.Maandag nam. 4. Harneveld, Ondernemer J. Bakker, Kampstraat bij R, van Loenen, Dinsdag en Vrijdag nam. 4. Ondernemer H. van den Berkt, Kampstraat bij W. van Gelder, Dinsdag en Vrijdag nam. 4.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 43