40 Ondernemer van Bruggen, Utrechtschestraat bij W. Vas- tenburg, in de Witte Leeuw, Vrijdag raidd. 12. Bode IV. de Goede, achter het oude Weeshuis, Maandag Donderdag en Zaterdag 's morgens 5. Bunschoten. Ondernemer 11. van den Bos Ez.Bloemendal bij G. van den Biezenbos, Dinsdag en Vrijdag nam. 2,/s. Postbode J. van de Groepdagelijks voorm. 93/4. Be venter. Ondernemer M. Hage, Kampstraat bij de Wed. W. Y\ esterveldRoskam, Vrijdag avond 6; rijdt Woensdag van Deventer over Amersfoort naar Utrecht. E<le. Bode N. de Goede, achter het oude Weeshuis, Woens dag en Vrijdag, 's morgens 5. Kennies. Ondernemer J. van LeerUtr.str. bij W. Vasten- burg in de Witte Leeuw, Vrijdag nam 2. Hi I vermin. Ondernemer E. van den lloekKoestraat, Woensdag en Zaterdag voorm. 11. Ondernemer W. van V RietZogstraat, Woensdag en Zaterdag voorm. 11. Hoevelakeu, Postbode T. H. Buter, dagelijks voorm. 8l/3 en 's av. 6*/3. HongInntl. Postbode H. van Agterveld, dagelijks voorm. 7'/* en nam. 23/4. tlaarsber^ea. Postbode J. Cornelissen, dagelijks voorm. 6 Xijkerk. Ondernemer Jacob van der Pol, Kampstraat bij H. Dekker, Dinsdag, Donderdag en Vrijdag nam. 3. Ondernemer G. Overbeek, Muurh. Maand. voorm. 8. Ondernemer Jan van der Pol, Kampstraat bij H. Dek ker, Dinsdag, Donderdag en Zaterdag nam. 7. Bode M. HamelbergKampstraat bij Wed. W. Westerveld, dagelijks (behalve Zaterdag) nam. 3. Patten. Ondernemer J. Klo/c, op den Hof bij de firma K. de Rooy en Co., Dinsdag en Vrijdag nam. 1. Ondernemer G. van Seek, als boven.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 44