41 Scherpenzeel. Ondernemer G. van KesselVarkensmarkt bij J. van Apeldoorn, Vrijdag nam. 5. Ondernemer A. Schimmel, in de Arend bij A. Maters, Vrijdag nam. 2. Ondernemer A. EsserVarkensmarkt bij J. van Apel doorn, Maandag, Woensdag en Vrijdag nam. 3. Soeat. Ondernemer A. van HerwardenUtrechtschestraat bij Wed. Jens, Dinsdag en Vrijdag nam. 2. Onderneemster Wed. G. OosterbeekUtrechtschestraat bij Wed. Jens, dagelijks nam. 2. Soeatilijk. Bode J. VahstalSt. Jorisstr.dagel. voorm. 10. giontenbnrg. Postbode J. Hemmersdagelijks voorm. 93/4. Utrecht. Ondernemer A. van Nimwegenachter Amicitia Dinsdag, Donderdag en Zaterdag voorm. 6. Ondernemer G. van den Biezenbos, Bloemendaal, Dinsdag en Donderdag 61'2, Zaterdag 5'/2 voorm. .Ondernemer B. de BruinAppelmarkt, Dinsdag en Don derdag 6, Zaterdag 3 u. voorm. Ondernemer G. OverbeekMnurhuizen, Dinsdag en Don derdag 6Zaterdag 5 u. voorm. Ondernemer A. van Hattumop den Hof bij A. v. Bui- tenbeek, Vrijdag nam. l'/a- Veenendaal Ondernemer J. Veenendaal, op den Hof bij G. Hulst, Vrijdag nam. 3. Woudenberg. Ondernemer A. Esser en Onderneemster Wed. Meerbeek, Varkensmarkt bij J. van Apeldoorn, Maan dag, Woesdag en Vrijdag nam. 3. Ondernemer J. HarskampLangestraat bij G. Jvan der Zoo de Jong, Maandag, Woensdag en Vrijdag nam. 2'/2. SEeist. Bode B. van Kempenop den Hof bij E. de Eroe, Maandag, Woensdag en Vrijdag 's av. 10.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 45