BEURT- EN VEERSCHEPEN. 42 Tusschen Amersfoort en Amsterdam De Gecommitteerden tot dit veer zijn HH. Burgemeester en Wethouders van beide gemeenten. I. J. Valewink, Commissaris. Schippers. D. Houtzaager, I W. de Weerd, E. van Eyken, p. van Veen. ORDE OP HET VAREN. Yan 1 Maart tot 1 December. 1 an Amersfoort DinsdagDonderdag en Zaterdagtusschen den onder- en opgang der zonvan Amsterdam op dezelfde dagen, van 22 Jan. tot 6 Mei: nam. 3, van 7 Mei tot 5 Nov.: nam. 6'/a en van '6 Nov. tot 21 Jan.: nam. 3'/2. Yan 1 December tot 1 Maart {hij open water). oensdag en Zaterdag op bovengezegden tijd. BEUKTYAABT van Amersfoort op RotterdamHaarlemLeidenGraven- hageDelftSchiedam en Gouda. J. C. Leinweber, Commissaris. J. L. van Ootmarsum, Sckipper. ORDE OP HET VAREN, Het vertrek van Amersfoort, op Maandag na zonsondergang, om de drie weken, wordt eenige dagen te voren in da Amersf. Ct. en het ff eetcblad voor Amersfoort c.a. bekend gemaakt. BEUETVEEE tusschen AmersfoortHarderwijtc, Kampen en Groningen. De Gecommitteerden tot dit veer zijn HH. Burgemeester en Wethouders der vier gemeenten. I. J. Valewink, Commissaris. J. ten Napeli F. van der Slacht, SchlPPm- In directe correspondentie met Meppel, Zwolle, Deventer en Zutfen. ORDE OP HET VAREN. Van 15 Februari tot 15 December varcn twee schepen af, terwijl overigens [bij open water) een schip afvaart.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 46