MARKTEN TE AMERSFOORT. 43 Van Kampen naar Harderwijk en Amersfoort Dinsdag nam. 2. n Amersfoort naar Kampen Zaterdag voorm 9. n Kampen over Sneek en Leeuwarden naar Groningen Woens- dag nam. 2. ii Groningen over Leeuwarden naar Kampen Woensd. nam. 3. NB. Nadere inlichtingen kan men aan de ligplaats van het beurtschip bekomen. Paarilenmarkts 12 Maart, 5 April, 20 Aug. en 17 Oct. Rundermarktiederen Vrijdag (weekmarkt) en op 512 19, 26 April, 3, 17, 24 Mei, 18 October (Ossenmaekt). Scliapen- en l'arliensmarkten s iederen Vrijdag. De Kermis vangt aan op 22 en eindigt 27 Oct. WEEKMARKTEN. IHaaitda^ Amsterdam, RotterdamHoorn, Haarlem b., 'sHage, Ede, Uden, Franeker, Kampen, Sneek, Nijkerk, Nijmegenweekmarkt. Oinsdag. Deventer b.Culemborg, Zeist, Groningen, Goes, PormerendeBredaZalt-BommelZutfen, Eindhoven, Waal- wijk, Medemblik graanm. Woensdag. Amsterdam b.Woerden, ook voor alle soorten Vee, Schoonkoven b.Wijk bij Duurstede, Wageningen, Medemblikweekmarktwanneer ook de stoomboot van- daar op Londen vertrekt, Monnikendam, Enkhuizen ka., Haarlemmermeer b., beginnende den eersten Woensdag in April. Aalsmeer graanm. derden Woensdag van Juli tot en met October. M nnderdag, RhenenBarneveldDelftAssenGouda b. Geldermalsen b. s. v.Naarden boterm.Hoorn ka.Dord recht koornm.ZutfenHaarlem. Vrijdag. Amersfoort weekm.ook voorrundvee, schapen en varkens, Amsterdam, Rotterdam, Deventer b.Groningen, Leeuwarden, Dordrecht, Zwolle, 's Hage, Schiedam, Breda, Eindhoven, Waalwijk, Purmerende ka.behalve de weken waarin jaarmarkt wordt gehouden.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 47