Totaal 6291 5743 485 286 7' 237 237 60 37 60 81 44 i Zaterrtag. Utrecht b., Delft ka., Harderwijk b., Leiden Rotterdam, Zutfen, Dordrecht, 's HertogenboschBergen op Zoom, Hoorn en Helmond. BEVOLKING TE AMERSPOORT. Nederduitsch-Hervormden Roomsch-Catholieken Nederlandsche Israelieten Evangelisch-Lutherschen Herstelde u R. C. van de Aartsbisschoppelijke Klerezie Ohristelijk-Gereformeerden Yrije Gereformeerden Waalsch-Hervormden Doopsgezinden Remonstranteij 13524 K. N. L. N. L. W. 0. K. E. K. G. O. E. O. E. K. R. E. K. R. L. F. K. S. R. R. S. R. K. S. C. H. M. Z. K. M. K. VERKLARING der VERKORTINGEN. beteekent: Kommandeur der orde van den Ned. Leeuw. u n ii ii militaire Willemsorde. K. ii ii ii ii ii n ii ii Ridder Kommandeur Groot-officier Officier Ridder 1/ orde van de Eiken Kroon. der orde van het Legioen van Eer van Frankrijk. Kommandeur der orde van St. Stanislaus van Rusland. Ridder idem. Kommandeur met de Ster der militaire Christusorde van Portugal. St. Helena-Medaille. Zilveren Kruis. Metalen Kruis.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 48