I 45 L. S. beteekent: Langdurige dienst bij de Schutterij. G. M. Gouden Medaille G. M. Z. n Koninklijke Gouden Medaille van verdiensten van Zweden en Noorwegen. Z. M. u Zilveren Medaille. GEMEENTEBESTTTUEAMBTENAEEN EN BEDIENDEN. Mr. A. G. Wijers, N. L.Burgemeester. Wethouders en tvjd liunner aftreding op den eersten dinsdag van September. W. A. Croockewit1^78. Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt1881. Leden van den Raad en tyd hunner aftreding op den eersten dinsdag van September; verkiezing 17 Jnli. B. W. van Burgsteeden 1877. P. E. van Ittersum 1879. M van Beek II C. Scbeltus Iz. n Mr. E. H. van Persijn II J. Keyser n Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt 1879 J. F. Lagerwey n B. E. Herschel E. L. Visser Mr. A. G. Wijers, N. L. 1881. Mr. S. J. A. v. Walchren W. A. Croockewit P. Methorst Jr. Mr. C. A. v. d. Leeuw W. L. Scheltus, Secretaris. SECRETAHIE. J. C. Leinweber, Griffier. G. J. baron van Boetzelaer, J. W. L. Thomson, Commies. Vobntair. W. E. N- van Kootselaar, Archivaris. bubgeblijkb stand. Mr. A. G Wijers, N. L. W. A. Croockewit, f Gecommitteerden. Jhr. Mr. II. J. L. van Sasse van Ysselt, 1 W. Erans, Griffier. BEVOLKING. C, Bebber, Ambtenaar.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 49