46 Mr. A. G. Wijers, N.L., Pres. Mr. S. J. A. van Walchren COMMISS IE VAN WETGEVING. Mi-. F. H. van Persijn. COMMISSIE YAN TOEZICHT EN BEHEER, OVER DE GEMEENTE-BOEK F.RIj. (Geopend Woensdag van 2—4 uur.) Mr. H. Croockewit, Jr. Pres. Dr. A. H. C. van Driel, Penn. W. J. Hakkert, Seer. C. Bebber, Amanuensis. A M. KoRewijnNz. Dr. E. D. Pijzel. A. JBosGemeente-ontvanger i f ]°rtlL'nKlerk ten kantore van den gem.-ontvanger DosmanAmbtenaar belast met de gerechtelijke vervolgmg voor de gemeente-belastingen.. I. J. YalewinkHavenmeesterbelast met de utvanqst van het vuur-, haven- en tongeld. J. Pootgekwalificeerd Onivanger van het vuur-haven- en tongeld aan de Eembrug. W. Frans-, Commissaris van inkwartiering. W. Stol, Concierge van het raadhuis. W. Stol en N. Vink, Boden. H. Yelling, Aanplakker. A- Pijpers en IT. Butzelaar, Omroepers. G. Klumper, Vischafslager. OPENBAKE WERKEN. W. H. Kam, Architect. P. van den Hooff, Opzichter. J. B. Lieaem, Klokkenist. H. W. Stol, Torenwachter. A. van Bottenburg, Waagmeester C. van BaarenBijweger. W. Stol, Marktmeester. P. Schimmel, Pachter van de sluis aan het Spui. M. van de Vuurst Pachter van de straatmPlnis.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 50