C. Christ, G. Dulmus, W. van den Brink, 47 POLTTIE. A. J. Cost Budde, Commissaru. Hoofdagent. Agententevens onbezoldigde Rijks-veldwachters. J. de Vos, J. Dijkstra, J. W. Tetenburg, i J. H. Evers. C. J. Kerkhoff, Veldwacliters onbezoldigde L. KamesW. Kwint. Nachtwakers tevens buitengewone Veldwachters. J. Broekman I S. A. Klijn S. van DaalJ. de Wilde W. Hoi T. Kool, J. Bliekendaal W. Bottenburg, i L. Langras. Th. van Daal, L. Maas, Bijwa- H. van Zeldeit, j hers. J. F. A. Grossouw, Cipier der kantonnale gevangenis. A. OverboschKeurmeester van Jiet vee en vleesch. L. Kames, Keurmeester van den visch. Keurmeesters van rytuigen. D. Wolbers, D. A. van Beek. DIENSTDOENDE SCHCJTTEBD. S T A F. Jhr. G. K. van den Santheuvel, Majoor-kommandantXV. H. Leinweber, Kapitein-kwartiermeesterXV. H. H. E. Morren, Officier van gezond'It. 2e klasse. H. van Esveld, le Luitenant-adjudant. Adjudant-onderofficier. H. Bolderdijk, Sergeant majoorVaandeldrager. le COMPAGNIE. A. Herschel Bz.Kapitein. D. N. Renaud van Hoytema, le Luitenant. 2e Imitenant. 2e Luitenant.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 51