mm 48 2e COMPAGNIE. E. L. Visser, Kapitein. M. L. Celosse, le Luitenant. J. J. de Koningh, 2« Luitenant. 2e Luitenant. SCHUTTERSRAAD. Jhr. G. K. van den Santheuvel, Majoor-kommand., Voorzitter. H. Leinweber, Kapitein-kwartiermeesterSecretaris. E. L. Visser, Kapitein. A. Herschel Bz.Kapiteinplaatsverv. M. L. Celosse, le Luitenant. D. N. Renaud van Hoytema, le Luitenant, plaatsverv. J. J. de Koningh, 2e Luitenant. 2e Luitenantplaatsverv. R. van Beek, Sergeant. C. Prins, Sergeantplaatsverv. T. van DaalKorporaal. P. Boode, Korporaalplaatsverv. J. G. C. Hering, Schutter. J. P. Heuveling van Beek. Schutter, plaatsverv. Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt, Auditeur. Mr. J. van der LeeuwAuditeur-plaatsverv. J. Hazelaar, Sergeant-tamboerBode. METALEN KRUI8. AFDEELING AMEESFOORT EN OMSTREKEN. Bestuur. G. Hubers Dz L. S. XVPresident. C. van der Zoo de Jong, Penningmeesler. C. Broedelet, Secretaris. Eere-hden. C. W. Voet, W. 0., XXX. W. Broekhuys, XXX. Leden. H. Rosenstok, Med. C. v Antw., G. Doesburg, W. 0. Med, Cit. Z. M.Banierdrager. van Antwerpen. Jhr. Mr. J. E. GodindePesters, A. Wijnen, G. Valewink, W. Klomp,

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 52