49 Mr. E. Ivrudop A. van Wijland Wz., G. van den Biezenbos. P. L. Richard, G. M. H. Klein, J. P. Bronsveld, L. S. XX. T. van Zwol, Z. M. W. Morre, W. Zwijgers, H. Kruywagen, P. Heilijgers, J. van StrijZ. M. A. Welling, C. J. Kroon J. Westra, Z. M.G. M. Z. J. R. Reuler, A. Nederbragt P. van de Weyer, W. Bettink, C. Deenik. GARNIZOEN. F. F. Steenberghe, 0. E.-K., R. L. F., Lt.-kolonelkom mandantXXX. L. J. Souman, Kapitein, plaalselijk Adjudant der le kl. GENIE. F. P. KlijnsmaLt.-kolonel, kommandant van het 9. komman- dementXXX. G. J. de Jongh, Kapitein-ingenieurXY. W. Coolle Luitenant-ingenieur. T. W. Bertels, Opzicliter 3e klasse van de fortificatien. GENEESKTJNDIGE DIENST. Officier van gezondheid. ADMINISTHATEUX DER GARNIZOENS-INFIRMERIE EN BAKKERIJ. H. Rosenstokgepensionneerd Adjndant-onderofficier van de Infanterie, Med. Cit. van Antwerpen, M. K., Z. M. ADMINISTRATEUR VAN HET GARNIZOENS-NACHTLEGER. P. L. Richard, gepensionneerd Adjndant-onderofficier van de Artillerie, M. K.G. M. 4

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 53