BRANDW E E E. 51 4e Batterij (te Boermond tot 1 Mei 1877). J. P. Diemer, Kapitein, XV. C. M. E. van Loben Sels, le Luitenant. le Luitenant. A. W. J. J. baron van Nagell2e Luitenant. Depot. Jhr. A. D. J. CalkoenKapiteinXV. Jbr. J. B. Storm van 's Gravesande, le Luitenant. VEEEENIGING TOT BEVOBDEEING VAN 'S LANDS WEEBBAABHEID»Een<lraeht inankt Maclit." als rechtspersoon erkend bij kon. besluit 17 Oct. 1873, No. 18. Beschermheer Z. K H. Prins Ilendrik der Nederlanden. Bestuur. G. J. Schoterman, A. Bolland. J. G. van de Klashorst, Pres. P. A. J. Blom, Secret. J. A. Schoterman, Penn. AEDEELING VAN DEN ANTI-DIENSTVEBVANG1NGS- BOND. Bestuur. Jhr. G. K. van den Santheuvel Voorz. Mr. H. Crooekewit Jr.Seer. Mr. J. L. baron Nepveu, Penn. ZILVEEEN KEUIS. A. Hendriks, A. Cornelissen E. Caljee, J. Blombergen J. Husting, A. van den Huysen B. Langras, C. v. Meeteren, BRAND-COLLEGE. J. van Nus M, Pijpers, A. Veenendaal B. Vermeulen. G. Hubers Dz. M. ten Brink, P. E. van Ittersum. Mr. A. G. Wijers, N. L., Burgem. W. A. CrooekewitJ Jhr. Mr. H. J. L. van 5 Weth. Sasse van Ysselt, J J. W. L. Thomson, Secretaris. W. van Eeden, Opzichter over het materieel. 4*

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 55