GENEESKUNDE. fed. maatsckappij ter bevordering van geneeskunde. Inrickting tot verpleging van lijders aan besmetteljjke ziekten. rereeniging ter bestriding van epidemiscbe ziekten. GENEESKUNDIG STAATSTOEZIC HT voor de Provincien Gelderland en Utrecht. )r. G. van Overbeek de Meyer, Inspecfeur te Utrecht. )r. L. C. E. E. FockLid van den geneeskundigen raad. Afdeeling Amersfoort en omstreken. j. E. Visser, President. Jr. J. F. W. Neeb, Vice-president. C. Roland us HagedoornSecr.-penn. Onder bet beheer van Burg, en Weth, van Amersfoort. t. van MaanenBeioaarder. Openbare Gezondheids-commissie. Dr. H. J. Menalda van Schou- wenbnrg, Secretaris. Dr. A. van der Loeff Pz. tr. F. H. van PersijnPres. )r. P. Smits, W. van Burgsteeden, )r. A. H. C. van Driel, Bestuur. Dames- Comite. L. van Spengler, douair. J. P. Sckluiter, Pres. Albarda, echtgen. van Mr. D. A. Camerling Helmolt, Penn. Hondius, Seer. J. C. Stoopendaal, echtgen. van A. D. Methorst. Nova, echtgen. van B. E. Herschel. P. J. de Kochemont, wed. P. D. H. B. de Haan. E. D. Pijzel, Pres. C. Rolandus Hagedoorn Vice-pres. Keyser, Penningm. Paul A. Huet, le Seer. Dr. J. Nieuwenhuyzen Kruse- man, 2e Secretaris.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 58