55 Gemeente-geneeskmdigen. P. SmitsA. H. G» van Driel. Gemeente-geneeskundige belast met de doodschoutc. A. H. C. van Driel. Geneeshundigebelast met diet toezicht op de huizen van ontucht en de publieke vromoen. H. H. E. Morren. Gemeen te-heelkundigen L. Siddre, H. H. E. Morren. Gemeente-verloskundigen. H. H. E. Morren. N. Pronk, huisvrouw van W. C. van der Welk. J. C. Daniels, huisvrouw van E. S. Bijtelaar. TJitgever van brief jes op de gemeeente genees-, heel- en verlosk. C. Bebber. Geneeskundigen A. H. C. van Driel, A. van der Loeff Pz. L. C. E. E. Eock, P. Smits, P. Groeneboom, Heel- en verloskundigen L. E. Yisser, A. H. C. van Driel,' Verlosk. L. Siddre, H. H. E. Morren, P. Smits, A. van der Loeff Pz. Vroedvroutoen. N. Pronk, huisvrouw van W. C. van der Welk, D. Evers J. C. Daniels, huisvrouw van E. S. Bijtelaar. Apotkekers en Drogisten. P. Hondius Tz. J. B. H. Vermolen, N. Houwink van Nes Apotheker. G. J. van der Zoo de Jong. J. P. G. Kok, J. G. C. H. Sanders.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 59