A L M A N A K 18 7 7. AMERSFOORTSCHE Zeven en twintig-ste Jaargang. J. C. LEINWEBER, AMEESEOORT, A. M. SLOTHOUWER. VOOR HBT JAAR Voorzien van opgaven der Jaar-, Paarden-Bundvee- en andere Marktenvan hot afgaan en aankomen der Posten Spoorwegdiensten en andere middelen van vervoer, versehil- lende Tarieven, enz. ONDER REDACTIE VAN Griffier der gemeente-secretarie,

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 5