56 VEEARTSENIJKUNDIGr STAATS-TOEZICHT. J. A. Alers, Districts-veearts voor prov. TJtr. en Z.-Holl be- noorden Maas en Waal, te 's Gravenhage. A. Overbosch, te Amersfoort, Plaats-vervangend districts-veearts. ZWEM- EN BADINRICHT1NG. Ondernemers Dr. A. H. C van Driel, I A. M. Kollewijn Nz. Mr. J. van der LeeuwPern. G. J. SchotermanDir ecteur. Speciale behandeling van lijders aan verkrommingverstuiking ens.door middel van orthopaediscJie gymnastiek F. Rauh. LATIJNSCHE SCHOLEN. College van Curatoren. Mr, H. Crooekewit Jr., Jbr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt, Secret. Air. A. G. Wijers, N. L Pres. Prof. C. Karsten, Mr. S. J. A. van Walchren, Dr. D. Burger, Rector. Dr. J. Sand bergConrector. L. H. Tobbe, Lector in de wis- en aardrijkskunde H. van SitterConcierge. MIDDELBAAR ONDERWIJS. Inspecteur voor de provincien Noord-Brabant, ZeelandLim- burg, GelderlandUtrecht en Overijsel. Dr. M. Salverda, hoogleeraar, te 's Gravenhage. PLAATSELIJKE COMMISSIE VAN TOEZICHT. Mr. A. G. Wijers, N. L., Pres. Mr. S. J. A. van Walchren, P. Hondius Tz.Mr. J. van BinsbergenSeer.- Dr. L. C. E. E. Fock, Penningm. GEMEENTELIJKE HOOGERE BURGERSCHOOL MET VIJFJARIGEN CUSSUS. ("Rijks-subsidie f 7000schoolgeld f 40 enkele lessen van f 4 tot f 10 's jaars.) Dr. H. J. Menalda van Schouwenburg, Directeurleeraar in scheikunde en natuurlijke historie.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 60