■Bl 57 in de wiskunde en Dr. E. D. Pijzel, Onder-directeur natuurlijke liistorie. Dr. J. Nieuwenliuvzen Kruseman, Leeraar in de natuurkunde kosmographiemechanica en mCchanische technologie. J. C. F. Prikken Leeraar in de wiskunde, handelsweten- schappen, warenkennisliet boekhouden en schoonschrijven. Mr. J. W. Sluiter, Leeraar in staathuishoudkunde, staatsin- ricktingen en statistiek. A. M. Kollewijn Nz.Leeraar in de geschiedenis en aardrijkskunde. J. Leopold Hz-, Leeraar in de nederlandsche en dnitsche taal en letterkunde. W. J. Hakkert, Leeraar in de fransche en engelsche taal en letterkunde. f- W. H. Kam, Leeraar in liet rechtlijnig teekenen. R. Cruyff, Leeraar in het kandteekenen. P. RauhLeeraar in de gymnastiek en het exerceeren. F. W. Ebert, Concierge-Amanuensis. BURGER AVONDSCHOOL (Sehoolgeld 2 's jaars.) Dr. H. J. Menalda van SchouwenburgDirecteurleeraar in de scheikunde. Dr. E. D. PijzelOnder-directeur belast met het toezicht) leeraar in de meetkunde. Dr. J. Nieuwenbuyzen Kruseman, Leeraar in de natuurkunde, werktuigkunde en technologie. J. C. F. PrikkenLeeraar in de reken- en stelkundehet boek houden en schoonschrijven. Mr. J. W. Sluiter, Leeraar in staathuishoudkunde en staats- inrichtingen. A. M. Kollewijn Nz.Leeraar in de geschiedenis en aardrijks kunde. J. Leopold Hz., Leeraar in de nederlandsche taal. W. H. Kam, Leeraar in het rechtlijnig teekenen. R. Cruyff, Leeraar in het handteekenen. F. W. Ebert, Concierge-Amanuensis. LAGER ONDERWIJS. Provinciaal Inspecteur. As Moens, te Utrectt. i

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 61