pw r ii1 1 r julUiiiii rhihi mvmtmmmmaiS&mffiBM 58 Schoolopziener in het 3e district. Mr. F. A. E. A. baron van Ittersum, te Utrecht. Plaatselijke Schoolcommissie. Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt, President. C. Koning A. J. Bos, Penn. Mr. C. A. van der Leeuw, M. L. Celosse, Seer. Mr. i\ 1E. A. bar. v. Ittersumals Schoolopz. integreer. lid, AFDEELING VAN HET NED. ONDERWIJZER8-GENOOTSCHAF. H. W. de Heus, President. E. de Jong, (Soest) Vice-■ J. Verwey, Penningm. H. Yersloot, Seer. ONDERWIJZERS-GEZELSCHAP. Mr. F. A. E. A. baron van IttersumEere-president. H. YerslootPresident. J. HamersVice-president. W. Groenbuizen, Penn. J. Yerwey, Secretaris. H. W. de Heus, Biblioth. LEERSCIIOOL VOOR AANKOMENDE ONDERWIJZERS. Commissie van toezicht. A. Moens, Eere-president. Mr. F. A. E. A. baron van Ittersum, President. J. Zandijk Sr., Seer. J. Borst, C. Koning. Leeraren. H. W. de HeusBirecteur. H. Yersloot, N. van Veen, Dr. J. NieuwenhuyzenKruseman. W. H. Kam, F. Eauh. RIJKS-NORMAALSCHOOL. H. W. de Heus, Hoofdonderwyjzer. OPENBARE SCHOOL VOOR GEW. EN MEER UITG. LAGER ONDERW. [gew. I. o.Fransche taal en vr. Jiandw.) C. J. van der Nagel, Hoofdonderioijzer. A. van NieuwenhuizenRulponderwijzer. A. Schermer, Hulponderwijzeres..

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 62