S:r0?X"bers' I Snbcommissie der Vereeniging voor christelijk nationaal onderwijs. 60 DAGSCHOOL voor meisjes. W. P. H. Gutteling, Hoofdonderwijzeres. E. M. J. Moorrees, A. L. Trip, Hulpondsrwijzeressen. J. W. L. bar. van Boetzelaer. BIJZONDERE SCHOOL VOOR CHRISTELIJK NATIONAAL ONDERWIJS. Bestuur. H. J. Cruvff, Fenninqm. W. Smit Hz. M. van den Berg, Pres., P. E. van Ittersum, Seer. A. van Haselen, P. G. Mondriaan, lloofdonderwijzer. A. W. van Zeyst, Onderwyjzeres in vrouwelijke handwerken. BIJZONDERE VOORBEREIDINGS- OE BEWAARSCHOOL H. Versloot, IIoofdorulerwijzer. HERVORMDE DIAKENIESCHOOL. Directie. W. Eroger, Fenningmeester. J. G. van de Klashorst, Seer. Ds. D. P. M. GraswinckelPres. Mr. A. G. Wijers, N. L. A. J. Bos, J. VerweyHoofdonderwijzer ZONDAGSCHOOL VAN HET NEDERLANDSCH BIJBELGENOOTSCHAP. J. YerweyOnderwigzer. COMMISSIE VAN DE ANNA PADLOWNA-BEWAARSCHOOL. P. SehuytPres.N. L.H. M. P. Methorst Sr., Vice-pres. Mr. J. van der LeeuwPenn. H. M. Schermer, Onderwijseres. A. J. Bos, Secretaris. J. -Keyser.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 64