mmM H9C 61 NAAISCHOOL VOOR PROTEST ANTSCI1E MEISJES. onder bestuur van de navolgende Damestevens Directrices van de loterij ten voordeele van beboeftigen. A. M. M. de Louter, A. J. C. Stoopendaal, echtgen. van A. D. Methorst, m E. Willink H. J. C. van Druynen, echtgen. van Mr. J. van der Leeuw, M. E. Wijers, E. C. Fockens. Honoraire leden. M. van Bel te Amsterdam, L P. Hondius, N. Apeldoorn. W. van Wijlandwed. K. liekker, Onderwijzeres. NAAISCHOOL VOOR PBOTESTANTSCHE MEISJES. onder b estuur van de navolgende leden der afdeeling van bet Ned. Bijbelgenootscbap. E. Miihring echtgenoote van H. Versloot, T. M. Valewink, wed. van der Nagel. H. van Hensbergen, A. NederbragtOnderwijzeres. B.-C. PAROCHIALE BURGERSCHOOL VOOR JONGENS. Bestuur. Past. H. Blom, President. I D. P. Hamers, Secretaris. Past. J. Beekman, I P. T. Brom, Penningmeester. J. C. Bitter, Hoofdonderwijzer. Hulpondertcyzer. R.-C. ARMENSCHOOL VOOR JONGENS. Bestuur. Dr. P. Smits, Pres. en Penn. I B. A. Duetz, P. T. Brom, H. J. WiedenbruggeSeer. W. GroenhuizenHoofdonderwijzer. H. Braam, Hulpondericijzer.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 65