Volksonderwijs. 62 R.-C. SCHOLEN. Instituut voor meisjesSingel. School voor meisjes Muurhuizen. School voor behoeftige meisjes, Muurhuizen. BewaarschoolMuurhuizen. Deze vier inrichtingen worden door de firma van werk- hoven Comp. beheerd. VEREENIGING TOT BEVOUDERING VAN VOLKSONDERWIJS EN SCHOOLBEZOEK IN NEDERLAND. Bestuur Ds. H. W. Kalff. Voorz. Dr. D. Burger, Seer. W. J. Hakkert J. KeyserPenningm. A. M. Kollewijn Nz. Afdeeliug van Itet Anti-sclioolwetverbond, Bestuur President. j W. Smit Hz., Penn. P. C. Mondriaan, Secretaris. N. Broers. jTIuziekkorps van ket regement Hijdende ArtiKerie. Jhr. V. A. de Pesters, Kapitein, Commissaris J. F. Niirnberger, Adj.-onderofjtit,, Kapelnieester. Amergfoortsclie kiedertaTel. Bestuur. W. P. A. van Werkhoven, Pres. Penningm. Dr. E. D. Pijzel, Secret. Liedertafel >tPoliliymnia.*' W. van Leer, President. A. VisserVice-pres. E. J. KalkerPenningm. E. L. Schaap, Secret. B. van Gelder, S. van Gelder. 1

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 66