64 In OymnastiekSchermkunstExerceeren en Hansen. G. J. SchotermanI J. A. Schoterman. P. Rauh MAATSCHAPPIJ TOT NUT VAN 'T ALGEMEEN. DEPARTEMENT AMERSFOORT. Bestuur. Mr. W. R. Alingh, J. C. Rolandus Hagedoorn, Penningm. W. II. Kam. Ds. H. W. Kalff, Pres. Dr. H. J. Menalda van Schou- wenburg, Vice-pres. C. L. de Beveren, Seer. H, W. de Heus. G. de VrijBode. 11 Jan. Vergadering met dames, verhandeling Ds. J. J. L. Ten Kate te Amsterdam. Vergadering 22 Febr. met dames, verhandeling Ds. I. A. Bohringer te Amsterdam. Commissie over de Leesbibliotheek. W. J. Hakkert, Mr. W. R. Alingh, D. Gerritsen. C. L. de Beveren Mr. D. A. Camerling Helmolt A. J. Bos, B. W. van Burgsteeden, J. H. Stol, Bibliothecaris. Commission over SpaarbankHulpbankZiekenfonds en Kinderbewaarplaats. •Zie Bladwijzer. BUEGERLIJK ARMBESTUUR. W. A. Croockewit, Wethouder, Voorzitter. B. W. van Burgsteeden, P. E van Ittersum, M. van Beek, W. van Eeden. J- C. Leinweber, Secretaris-penningmeester. C. BebberBode. OPENBARE EEREDIENST. KTerierlanrische Hervormrte Herk. Provinciaal Kerkbestuur. J. C. Verhoeff, predikant te Utrecht, President. J. Westrik, predikant te Cothen, Vice-president.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 68