B E R I C H T. AANWIJZING GE6RIM van den KALENDER. Wellicht zijn in dezen Almanak, ongeacht alle mogelijke voor- zorgen, enkele misstellingen ingeslopen of belangrijke markten niet vermeld. Voor dat geval verzoekt de Uitgever H.H. Bur- hemeesters en anderen, ook in het belang der gemeenten zeive, hem, zooveei mogelijk vrachtvrij, juiste opgaven tedoen toekomen; zuilende van de mededeelingendie jaarlijks voor den 1. November outvangen wordeneen dankbaar gebruik worden gemaakt voor den volgenden jaargang. AMERSFOORT November 187 6. A. M. SLOTHOTJWER. Hi HET De hooge feestdagen zijn met kapitale gewone kerk- en heilige dagen met cur neve letters gedrukt. De verkortingen zijn: k. voor Kermis, p. voor Paardenmarkt b. voor Beestenmarkt, j. voor Jaarmarkt, 1. voor Leermarkt, li. voor Linnenmarktwo. voor Wolmarkt, ga. voorGaczenmarkt, h. voor Houtmarkt, ka. voor Kaasmarkt, s. sch. voor Scha- penmarkt, v. voor Varkensmarktlo. Lootdag, keu. Keumarkt, la. Lammerenmarkt, do. Donsmarkt.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 6