66 Secundus W. J. Immink, predikant te Amersfoort. J. W. L. baron van Boetzelaer, ouderling, ibidem. Secundus P. E. van Ittersum, oud-ouderlingibidem. KING AMEKSFOOKT. J. J. Bos, Praetor en Quaestor. P. J. HermanScriha. Wed. Kervormde Ueineeote te Amersfoort. Predikanten. I). P. M. Graswinckel, W. J. Immink. G. J. de Hoest Ouderlingen. A. D. MetborstJ. Borst, J. W. L. baron van Boetzelaer, P. Methorst Sr., N. van de Roemer, em. pr. J. Zandijk Sr., A. J. Bosi J. J. Kleber. Biakenen. H. E. van Sweden W. van Zalingen, J. van Gelder J .Hz., J. van Ommen Jz. J. G. van de Klashorst, Secretaris. J. C. van Eybergen, administreerend Diaken. W. Froger, C. Prins, J. C. van Eybergen, G. Boshuizen. Quaestorale commissie uit den algemeenen Kerkeraad. J. W. L. baron van Boetze laer Quaest. N. van de Roemer, em. pr. Ds. G. J. de Hoest, Praes. Ds. D. P. M. Graswinckel, Scriba. Archivaris des Kerkeraads. N. van de Roemer, em. pr. Commissie voor het Godsdienst-onderwijs. Ds.H.P.M.Graswinckel,Praes. I A. J. Bos, Quaestor. Ds. G. J. de Hoest, Scriba. J. Zandijk Sr.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 70