- 67 Leden van het Kiescollege en tijd htmner aftreding met den vierden donderdag der maand Mei. 1877. N. Broers, H. J. Cruyff, C. van Ginkel, J. van Haselen, J. H. Kilian C. Koning, W. Kreykamp Wz. A. P. ter Schuur, P. SchuytN. L., IP. M. 1878. J. Blok J. Blom, J. H. Boks, J. van Bottenburg, Hz. J. van Ginkel I P. C. Mondriaan, C. Scheltus Iz. I H. Versloot, J. Verwey, T. van de Vuurst, 1880. G. van den Biezenbos, C. de Bree Wz. D. Klerk, S. Knoppers W. Kraaykamp Bz., J. Kruyff, W. van Sandbrink, W. Smit Hz. Mr. A. G. Wijers, N. L. Hiezers-vereeniginv „«elnof en f.iefde. 1879. W. van Eeden W. van Esveld, G. J. van Eybergen, H. W. de Heus, Mr. J. van der Leeuw, J. C. Leinweber, C. Maas H. Eosenstok L. Siddre, Bestuur. H. Versloot, President. G. J. van Eybergen, Penn. A. J. Bos, PI. Eosenstok, L Siddre B. W. van Burgsteeden J. C. Leinweber, Seer. Kerkvoogden. Mr. J. de Louter, President. JBorstVice-president. P. Methorst Sr. A. J. BosSecretaris en kerkelyk Ontvanger C. de Bree Wz. P. Schuyt, N. L., H. M. J. Zandijk Sr. 5* ?>-. -w

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 71