69 Heinoustrantscbe Hrocderacbap. H. W. Kalff, Predikant. Opzieners. Dr. D. BurgerD. A. van BeekW. A. Croockewit. F. J. Schweinsberg, Organist. "Vr. van 't Hof, Kosterin. Kvangeliticb-Ijulbergcbe Cleineente. J. A. Helper Sesbrugger, Predikant. Ouderlingen. J. H. Pieper, C. Smitt Hz., Secr.-renlm. Diakenen. A. F. SweyerG. P. IttmannJ. A. C. Hering. E. P. Boode, Voorlezer. H. W. van Esveld, Organist. J. W. van Achterbergh, Koster. AFDEEEING VAN HET NEDEKL. BIJBELGENOOTSCHAP. Ds. D. P. M. Graswinokel, Pres. N. v. d. Roemer, em pr. V.-pres, G. D. Ottoem. pr.Penn. P. Methorst Sr.Biblioth. J. W. L. bar. v. Boetzelaer, Seer. BIJBEL-COMMISSARISSEN. D. Klerkalgemeen President. J. Verwey, algemeen Vice-president. T. J. van As, algemeen Secretaris. Voormalige Wijk Camp. Jbr. Mr. J. E. Godin de Pesters, M. L. Celosse, P. E. van Ittersum, Ds. G. J. de Hoest. H, J. Cruyff, Pres. en Penn. G. J. van EybergenSecret. H. Leinweber, J. Blok, P. E. van Ittersum, T. J. van As, H. Rosenstok, I J. "Valewink. D. KlerkPresident. J. erweySecretaris. E. Hoksbergen, Penningm. W. Ruitenberg, Voormalige Wijk Bloemendal. J. van Hazelen, G. W. van Goor, G. Bosliuizen, H. E. van Sweden.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 73