f. - 70 Voormalige Wijk Breul. C. Prins, President. J. Blom, Penningmeester G. J. Siddre, Secretaris. J. van Bottenburg, C. Bolleman G. van den Biezenbos, W. Klomp, W. Kraaykamp Bz. NEDERLANDSCH ZENDELINGS-GENOOTSCHAP. Ds. D. P. M. Graswinckel, lid van de per/nan'ente commissie voor de provincie Utreohten Secretaris-penningmeester van de afdeeling Amersfoort en omstreken. HULP-COMITE VOOR HET SEMINARIE NABIJ BATAVIA TOT OPLEIDING VAN INEANDSCHE ZENDELINGEN. P. E. van Ittersum. AFDEELING DER NED. GUSTAAF ADOLF-VEREENIGING. Ds.D P.M. Graswinckel, Voorz. P. Methorst Sr.Penningm. J. W. L. bar. v. Boetzelaer,Seer. P. Schuyt, N. L., H. M. A. D. Methorst J. Keyser. ROOMSCH-CATHOLIEKE PAROCHIE VAN DEN H. FRANCISCUS xaverius Soli I)eo Gloria) H. Blom, Pastoor. Kapelaans. C. Le Blanc, A. A. J. van Bossum, Kerkmeesters. Pastoor H. Blom, President. A.' Kamerbeek, M. Lagerwey Wz., P. T. Brom. T. ten Brink, L. Groeneveld, Koster. ONZER LIEVE VROUWE HEMELVAART. J. Beekman, Pastoor. Kapelaans. H. te Vaarwerk, B. E. T. Butjes, B. J. M. de Kruyff. Kerkmeesters. Past. J. BeekmanPresident, D. P. Hamers, B. A. Dnetz. L. N. Bruning, Organist. C. G. de Mey, Koster.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 74