vy VI 71 R.-V. parochiaal Armbestuur. J. B. H. VermolenPresident. H. J. WiedenbruggeSecret. Dr. P. Smits, Vice-pres. M. ten Brink, Penningmeester. B.-C. J. B. Lieaem G. A. Kamp. GEMEENTE VAN I)E OUD-BISSCHOPPELIJKE KLEREZIE. St. Gregorius-kerk, T. van VlootenPastoor. Ker/c- en Armbestuur. T. van Vlooten, J. B. Poort, H. de Jager. Wed. J. B. Cornelisse, Kosterin. Seminarium van de Klerezie. C. Karsten, Iheol. professorPresident. J. H. van Buul, Phil, professor. NEDEBLANDSCHE ISBAELIETISCHE HOOFDSYNAGOGE. (Viering van het 150-jarig bestaan op 2 en 3 Febr. 1877.) B. S. Berenstein, te 's Hage, waarnemend Opperrabbijn. Kerkbestuur. B. E. Herschel, Afgevaardigde ter centrale commissie. Parnassljnstevens leden van het Armbestuur. J. E. Kalker, M. Wolff Mz. Ph. Meyers, Kerkeraadsledcn. J. E. Kalker, Ph. Meyers, M. Wolff Mz. S. van Italie, Voorzanger. H. L. Klein, Koster. M. A. Klein, Adj.-koster. NED. ISBAfiLIETISCHE GODSDIENST-SCHOOL. Bestuur. B. E. Herschel, L. E. Yisser, L. A. Schaap .A Penn. B. J. van Gelder, K. de Eooy, J. Visser, fd. Seer. vM L. E. Visser, President. L. A. Schaap, Penningm. Ph. Meyers, J. E. Kalker, A. Herschel Bz.Secretaris.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 75