Godsluiizeii, Gesticliteii van Liefdadigheid eu Weldadige inrichtingen. 72 CHRISTEBIJKE J0NGELINGS-VEREENIG1NG. B e s t u u r. J. van Oramen Jz.President. J. Apeldoorn, Pice-pres. W. Yredeling, Penningm. N. BaitVice-penn. W. VeenendaalSecretaris. A. LambrechtsVice-secret. F. ButjeBiblioth. AMER8FOORTSCHE JONGELINGS-VEREENIGING. B e s t u u r. C. E. Huetink, Pres. I J. HoltmanPenn. J. van 't Hof, Vice-pres. C. van KootSeer. BURGER WEESHUI8. Regenten. Mr. A. G. Wijers, N. L., Pres. Dr. L. C. E. E. Fock, P. Methorst Sr., W. L. Scheltus, Mr. J. de Louter, P. Schuyt, N. L.H. M. Regentessen. E. M. F. X. K.ock, echtgen. van Dr. L. C. E. E. Fock, A. Willinkechtgen. van Mr. J. de Louter J. G. A. Wenssen Yoskuyl, echtgen. van J. Hering, A. J. Ockers Cau, echtgen. van Dr. D. Burger, H. W. Steinbuch, echtgen. van P. Methorst Jr., E. van Werkhoven, echtgen. van J. F. X. Haakman v. d. Bergh C. Scheltus Iz.Secretaris-penningmeester J. J. Yervark, Binnenvader. ST. PIETERS- EN BLOKLANDS-GA8THUIS. Regenten. A. D. Methorst, j G. A. van Werkhoven, Mr. A. G. Wijers, N. L.Mr. J. van der Leeuw, 0. Scheltus van Leusden, I B. W. van Burgsteeden. Regentessen. J. E. de Louterwed. Dr. A. van der Leeuw Cz. A. J. C. Stoopendaal, echtgen. van A. D. Methorst,

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 76