74 CONFERENTIE VAN DEN H. GEORGIUS DEB VEREENIGING VAN DEN H. VTNCENTIUS VAN PATJLO. L. van RuitenbeekMagazijnm. H. J. WiedenbruggeSeer. J. B. H. Vermolen, Pres. B. A. Duetz, Vice-pres. T. ten Brink, Penningm. Commissie voor de verbting van handwerkenenz. H. J. WiedenbruggeA. J. Duchateau, D. P. Hamers. ROOM8CH-CATHOLIEK LIEFDEHUIS. Pastoor H. Blora, Hoofd-directeur. A. Heunks, Binnenvader. COMMISSIE VAN SPIJSUITDEELING AAN BEHOEFTIGEN. P. Methorst Sr.President. B W. van Burgsteeden C Scbeltus Iz. J. P. Lagerwey, J. Zandijk Sr., Penningm. J. B. Poort, A. J. BosSecretaris. J. van de Gumster, W. L. Scheltus, H. T. Brom, P. E. van Ittersura, S. C. van de Gumster, J. P. G. Kok. Honoraire leden. Mr. E. Krudop. SPAARBANK opgericbt door de Maatschappij tot nut van 't algemeen. B e s t u u r. A. J. Bos, Secretaris. W. L. Scheltus, Mr. C. A. van der Leeuw. A. D. Methorst, President. Mr. J. de Louter, C. L. de Beveren, Mr. E. H. van Persijn, Penn. W. Stol en N. Vink, Boden. HULPBANK, opgericht door de Maatschappij tot nut van 't algemeen, en als rechtspersoon erkend bij koninklijk besluit van 4 October 1868, No. 1. B e s t u u r. Mr. J. van der Leeuw, Pres. W. A. Croockewit, Vice-pres. B. E. Herschel, M. van Beek, C. Bebber, Bode. J. C. LeinweberSecretaris. Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt, J. Apeldoorn, Penningm. a

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 78