Opgaven Jaartelling voor 1877. voor 1877. Israelietische tjjdrekening voor 1877. Israelietische Feestdagen voor 1877. Eclipsen in het jaar 1877. Begin der 4 Jaargetpden. Grieksche jaartelling 7580 jar. Juliaansche periode 6590 Israel. tijdrekening 5638 Na de le Olympiade 2653 Guldental XVI. Epacta XV. Zoncirkel X. Rom. Indictie V. Zondagsletter G. Nieuwjaarsdag 1 Jan. Drie Koningen 6 Jan. Septuagesima 28 Jan. Maria Lichtmis 2 Febr. Vastenavond 13 Febr. Aachdag 14 Febr. Maria Boodschap 25 Maart. Goede Vrijdag 30 Maart. Quatertempers21, 23, 24 21 22 Sept.. 19, 2122 Jaart. van Nabonn. 2624 jar. Turksche Hegira 1294 Invoering van den Gregoriannschen stijl 295 Paschen 1 2 April. Kruisdagen 7,8,9 Mei. Hemelvaartsdag 10 Mei. Pinksteren 20 21 Mei. H. Drievuldigbeid 27 Mei. H. Sacramentsdag 31 Mei. St. Petrus en Paulua 29 Juni. Maria Hemelvaart 15 Aug. Maria Geboorte 8 Sept. Allerheiligen 1 Nov. Eerste Advent 2 Dec. Maria Ontvangenis 8 Dec. Kerstmis 25, 26 Dec. Febr., 23 25 26 Mei, 19, Dec. Het jaar 5637 aangevangen 19 September 1876 en eindi- gende 7 September 1877, heeft 354 dagen (51 Sebbathen). Nieuwj. (5638) 8 9 Sept. Groote Verzoendag 17 Sept. Loofhuttenf. 22, 23, 29 Sept. Vreugde der Wet 30 Sept. Parimfeest 27 Febr. Paaschfeest 29 30 Maart4, 5 April. Wekcnfeest 18 19 Mei. Tempelbrand 19 Joli. Er zullen plaats hebben 27 Febr. en 23 Aug liier zichtbare geheele maansverduisteringen. 15 Maart9 Aug. en 7 Sept. hier onzichtbare zonsverdnistering-m. Lente 20 Maart. j llerfst 22 Sept. Zomer 21 Juni. Winter 21 Dec. 1*

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 7