76 AFDEELING VAN DE PROTESTANTSCHE VEREENIGING ONDER DE ZIN8PREUK CHRIST EL IJK HULPBETOON. B e s t u u r. A. J. Bos, Voorzitter. H. Rosenstok, P. P. van Ittersum, Penn. A. J. Siddre, I. ter Scliuur, Secretaris. J. Zandijk Sr. J. Borst, w. van Eeden. L. Konmg VICARlEN VAN DE ST. JORIS-KERK. Provisoren. Mr. A. G. Wijers, N. L. I Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse vaa Ysselt. Mr. J. de Louter, Rentmeester. CAPITTEL VAN SINT-JORIS. Mr. A. G. Wijers, N. L., Decanus. Capitulares. Mr. J. de Louter, I C. de Bree Wz., P. Methorst Sr., w. L. Scheltus. A. J. Bos, Seeretaris-penningmtipster. israElietisch genootschap //gemiluth gasidim". D S. Aronson M. Kool, S. van Embden, A. J. Klasser, Secretaris. J. E. Kalker, President. Ph. Meyers, L. E. Visser L. A. SchaapPenningm R. Schaap BLzn. Bit genootschap voorziet de Israelietische armen dezer o-e- meente, gedurende den winter, van eenige levensmiddelenen zorgt voor de teraardebestelling der lijken. APDEELING DER MAATSCHAPPIJ TOT NUT DER ISRAELIETEN IN NEDERLAND. S FT. van GelderSecretaris. Jacques Visser. E. L. Visser, President. J. E. Kalker, Vice-p J. Cappel, Penningm. t Het hoofddoe1 is bevordering van goede zeden, deugd en bescliavinghet bestuur stelt goedkoope levensmiddelen ver- knjgbaar voor mingegoeden.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 80