MHhI 77 GEN00TSCHAP //TIPHERIHT BACHUKIM". A. Herschel Bz Pres. en Perm. I J. Cappel, Seer. H. van Gelder, M. Wolff Mz. Het hoofddoel van dit genootschap is behoeftigen gedurende don winter van brandstoffen en brood te voorzien. 1 GENOOTSCHAP //BIKOER GOLIM". a Ph. MeyersPres. en Penn. Dit genootschap voorziet in de verpleging van behoeftige zieken en verschaft hun de noodige voeding. DAMES-VEREF.NIGING. M. de Jong, wed. E. E. Visser. I G. Kalker, eehtg. L. A. Schaap. S. Novaechtg. B. E. Herschel. R. Eanoechtg. A. H. v. Cleeff. Deze vereeniging voorziet in eenige behoeften van armen. SOCIETEIT //TALMUD THORA". Ter beoefening van Talmud, Joodsche wetten en gebruiken. L. B. Schaap, Pres. i J. E. Kalker, Penn. L. E. Visser, H. Hurwitz, Leeraar. SUB-COMMISSIE VOOR HET CENTRAAL ISRASLIETISCH WEESHUIS TE UTRECHT. S. H van GelderPres I J CappelSeer. Jacques Visser, Penn. AFDEELING AMERSFOORT EN OMSTREKEN VAN DE ALLIANCE ISRAELITE UNIVERSELLE." J. E. Kalker, Pres. Jacques Visser, Penn. B. van Leer, Seer. S Brandes te Harderwijk, H. S. van Aalten te Veenen- daal. SUB-COMMISSIE DER MAATSCHAPPIJ VAN WELDADIGHEID. M, L. Celosse, le Seer. R. Eormijne, 2e Seer. A. D. MethorstPres. Mr. F. H v. Persijn, Vice pres. Mr. S. J. A. v Walchren, Penn. FONDS TOT AANMOEDIGING EN ONDERSTEUNING VAN DEN GEWAPENDEN I) I EN ST IN DE "nEDERLANDEN. Districts-conmissie P. SchuytN L.H. M.Pres. J. Hering, Jhr. Mr J. E GodindePesters, W. P. A. v. WerkhovenSeer. W. A. Croockewit, J W. L baron van Boetzelaer. Jhr. G. K. van den Santheuvel. MM

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 81