Directe belastingen, In- en I itgaanile rechten en Accijnsen. 78 INSTITUUT VOOR DOOFSTOMMEN TE GRONINGEN. Ds. D. P. M. Graswinckel, Correspondent en Penningmeester INSTITUUT YOOR BLINDEN TE AMSTERDAM. Mr. H. de Beaufort te Leusden, Correspondent en Penning hi NED. GASTHUIS VOOR OOGLIJDERS TE UTRECHT. Dr. A. H. C. ran DrielCorrespondent. MAATSCHAPPIJ TOT BEVORDERING VAN WELSTANDENZ. P. E. van IttersumCorrespondent en Penningmeester MAATSCHAPPIJ TER BEVORDERING VAN HET GODSDIENST- ONDERWIJS ONDER DE INLANDSCHE BEVOLKING IN DE KOLONIE SURINAME. P. E. van Ittersum, Correspondent. AFDEELING VAN HET NEDERLANDSCH GENOOTSCHAP TOT ZEDELIJKE VERBETERING DER GEVANGENEN. Mr. D. A. Camerling Helmolt, G. Hubers Dz. President. G. A. van Werkhoven, W. A. Croockewit, Penningm. Mr. E. H. van Persiin, Seer. B. E. Hersehel, AFDEELING VAN HET AFSCHAFFINGSGENOOTSCHAP. Bestuur. L. Siddre, Pres. en Penn. D. Klerk, Secretaris. MULTAPATIORSBOND. Dr. C. H. van Bhijn te Leusden, Correspondent. A. lolkmaars, N. L.Inspecteur voor de provincien Noord- Holland en Utrechtte Amsterdam. Jhr. G. K. van den Santheuvel, Controleur. J. P. Helmolt, Onto anger. J. II. van Boeckholt, geagreeerd Klerk. W. F. Wolvers, Deurwaarder.

Historische kranten - Archief Eemland

Adresboeken Amersfoort | 1877 | | pagina 82